Skaala ikkunat ja ovet
  • suomeksi
  • på svenska
  • in english
  • russia

Ajankohtaista

Skaala Oy - Ikkunat ja Ovet
01.07.2011
Skaala Ikkunat & Ovet Oy - Skaala keskittää toimintojaan

Jari Punkarista Skaalan kotimaan  myynti- ja palveluyhtiön toimitusjohtaja
 
Kaikki Skaalan myynti - ja palvelutoiminnot on keskitetty 1.7.2011 alkaen Skaala Ikkuna- ja Ovipalvelu Oy:lle, jonka nimi on muutettu Skaala Ikkunat ja Ovet Oy:ksi.

Skaala Ikkunat ja Ovet Oy:n toimitusjohtajana aloittaa Jari Punkari 1.7.2011. Hän on toiminut ThyssenKrupp Hissit Oy:n toimitusjohtajana, ja on aikaisemmin työskennellyt muun muassa Kone Oyj:n palveluksessa. Jari Punkarin osaaminen ja kokemus tukevat Skaalan yhä enemmän palveluliiketoimintaan painottuvaa kasvustrategiaa.

Muutoksen myötä Skaalalla on selkeät maayhtiöt toiminta-alueillaan, kotimaassa Skaala Ikkunat ja Ovet Oy, Ruotsissa Skaala Fönster och Dörrar Ab, ja Britanniassa Skaala Windows and Doors Ltd.

Skaalan kotimaan myynti on hoidettu vuodesta 2005 lähtien emoyhtiössä toimivan Skaala Yrityspalvelun (SYP) ja tuolloin perustetun tytäryhtiön, Skaala Ikkuna- ja Ovipalvelu Oy:n (SIOP) kautta. Toimintamalli on täyttänyt tehtävänsä erinomaisesti, mutta Skaalan kotimaan volyymin ja markkinakattavuuden kasvaessa on nähty tärkeäksi, että Skaalan myynti - ja palvelutoiminnot toimivat saman johdon alaisuudessa. SIOP:n toimitusjohtajan Timo Aallon jäädessä eläkkeelle sopimuksensa mukaisesti 1.7.2011, on päätetty tehdä seuraavat organisaatiouudistukset.

Emoyhtiön nimi on muutettu Skaala Oy:ksi. Skaala Oy:lle ja sen valmistaville tytäryhtiöille on keskitetty Skaalan tuotanto-, logistiikka- ja tukitoiminnot. Maayhtiöiden ja Skaala Oy:n välisellä työnjaolla selkiytetään maayhtiöiden asiakasvastuuroolia. Samalla tavoitteena on, että Skaala Oy:n tuotanto- ja tukiresurssit tukevat mahdollisimman tehokkaasti ja tasapainoisesti koko konsernin myynti - ja palvelutoimintoja.

Timo Aalto jatkaa Skaala Oy:n hallituksessa, ja on vastuussa tietyistä strategisista kehityshankkeista. Konsernin toimitusjohtaja on Markku Hautanen ja hallituksen puheenjohtajana toimii Hannu Hautanen.

Takaisin uutisiin