Skaala ikkunat ja ovet
  • suomeksi
  • på svenska
  • in english
  • russia

Ajankohtaista

Skaala Oy - Ikkunat ja Ovet
11.03.2016
Skaala Alfa cLean -asukkaat tyytyväisiä

SKAALA TOTEUTTI YHDESSÄ Boost Brothers Oy:n kanssa kyselytutkimuksen, jossa tutkittiin Alfa cLean -ikkunoiden vaikutusta kerrostaloasuntojen sisäympäristön laatuun. Kysely toteutettiin pilottikohteessa hyödyntämällä Berkeleyn yliopiston sekä Green Building Council Finlandin kehittämää kyselytutkimusmallia, jolla kartoitetaan asukkaiden tyytyväisyyttä muun muassa ilmanlaatuun, lämpötilaan sekä ääniolosuhteisiin.

Kyselyn tulosten mukaan asukkaiden tyytyväisyys sisäilmaan ja lämpötilaan asunnoissa nousi huomattavasti Alfa cLeanin asennuksen jälkeen. Pilottikohteessa 100 % kyselyyn vastanneista oli tyytyväisiä asuntonsa ilmanlaatuun Alfa cLean -ikkunaratkaisun asentamisen jälkeen. Alfa cLean vaikutti asukkaiden kokemuksen mukaan positiivisesti myös asuntojen lämpötilaan sekä ääniolosuhteisiin: yli 90 % vastanneista oli tyytyväisiä asuntonsa lämpö- ja ääniolosuhteisiin Alfa cLean -ikkunaratkaisun asentamisen jälkeen.

Kyselyyn vastasi 93% pilottikerrostalon asukkaista.

Lisätietoja: Antti Hautapakka, p. 050 420 8769, antti.hautapakka@skaala.com

Skaala Alfa cLean asukaskysely

Kyselyn tulokset, vasemmalla tilanne ennen asennusta ja oikealla asennuksen jälkeen. Kyselyyn vastattiin asteikolla -3 Erittäin tyytymätön ... +3 Erittäin tyytyväinen. Kuvaajissa on esitetty vastausten keskiarvo.


Takaisin uutisiin