Skaala ikkunat ja ovet
  • suomeksi
  • på svenska
  • in english
  • russia

Ajankohtaista

Skaala Oy - Ikkunat ja Ovet
02.07.2010
Skaala aloittaa ainutlaatuisen kierrätystoiminnan

Kaikki saneerauskohteiden purkumateriaali uusiokäyttöön
Skaala Ikkuna- ja Ovipalvelu Oy sekä Karvia Ikkuna- ja Ovipalvelu Oy ovat kehittäneet yhdessä Stena Recycling Oy:n kanssa toimialalle täysin uuden toimintamallin, joka koskee saneerauskohteista purettavien ikkunoiden ja ovien kierrätystä. Osapuolet ovat allekirjoittaneet asiasta pitkäaikaisen yhteistyösopimuksen, joka kattaa käytännössä Skaala-konsernin koko saneerausliiketoiminnan. Se käsittää koko maan ja koskee sekä kerros- että pientaloja eli yli 100.000 ikkuna- ja oviyksikköä vuodessa.

”Kehitystyön tavoitteena on ollut välttää kokonaan saneerauskohteissa syntyvän purku- ja hukkamateriaalin vienti kaatopaikoille”, kertoo toimitusjohtaja Timo Aalto Skaalalta. ”Käytännössä Skaalan asentajat keräävät korjauskohteen rakennusjätteen katetuille lavoille. Lavat kuljetetaan Stenan käsittelykeskuksiin, joissa jätteet lajitellaan edelleen eri jakeisiin. Puujae menee voimalaitoksiin kierrätyspolttoaineeksi, jossa siitä syntyy sähköä ja lämpöä. Lasijae jalostetaan lämmöneristeeksi tai lasin raaka-aineeksi. Metallijakeet menevät metallin keräykseen”, Aalto selventää.
 
Kierrätys ja uusiutuvan energian käyttö strategisina linjauksina
Nyt tehty sopimus vahvistaa Skaalan pyrkimystä kohti täysin kaatopaikkavapaata tuotanto- ja rakennusjätettä. Skaalan tuotantoyksiköissä kierrätys on ollut jo pitkään arkipäivää ja muun muassa kaikki tehtailla syntyvä puujäte käytetään ensisijaisesti omaan energiantuotantoon. Ylimenevä puujäte briketöidään ja myydään ulos. Kierrätyksen rinnalla Skaalalla on kiinnitetty huomiota myös ostettavan energian ympäristöystävällisyyteen. Yritys on tehnyt sopimuksen energian hankkimisesta KSS Energia Oy:n kanssa, joka takaa sen, että kaikki Skaalan käyttöpaikkoihin toimitettu sähköenergia on 100 % uusiutuvaa vesivoimaa (KSS Natural-tuote).

Edellä mainitut toimenpiteet tukevat Skaalan tavoitteita olla mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittava, energiatehokkaiden ikkuna- ja ovituotteiden ratkaisutoimittaja. Toimintamalli on ainutlaatuinen suomalaisessa ikkuna- ja oviteollisuudessa.

Takaisin uutisiin