Skaala ikkunat ja ovet
  • suomeksi
  • på svenska
  • in english
  • russia

Johtamisjärjestelmä

Sertifioitu toimintaympäristö

Skaala Oy - Ikkunat ja Ovet

Skaalan johtamisjärjestelmä koostuu seuraavista sertifoiduista järjestelmistä:

 ISO_9001_ISO_14001_COL_www2018
  • ISO 9001 Laatu- ja johtamisjärjestelmä
  • ISO 14001 Ympäristöjärjestelmä

Det Norske Veritas (DNV) on auditoinut järjestelmät ja myöntänyt niille serfikaatit.

 

Skaala on jo vuosien ajan toteuttanut ISO 9001 -järjestelmän mukaista sertifioitua toimintamallia ikkunoiden ja ovien tuotannon, myynnin ja tukitoimintojen osalta. Ympäristö- ja turvallisuusasiat on sertifioitu ISO 14001 Ympäristöjärjestelmän mukaisesti. Sertifioidut järjestelmät muodostavat rungon Skaalan johtamisjärjestelmälle.

Skaalan tuotteet ja –palvelut toimitetaan virheettöminä sovitun aikataulun ja palvelukonseptin mukaisesti, ympäristö ja työturvallisuus huomioiden. Skaalan johto on sitoutunut ylläpitämään ja kehittämään organisaatiota, joka pystyy tehokkaasti täyttämään asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset.

Ympäristöjärjestelmä tarkoittaa, että Skaalalla on toimiva malli, jolla ylläpidetään ja kehitetään Skaalan ympäristöstrategiaa. Ympäristöasiat on järjestelmän puitteissa jalkautettu Skaalan Green Field & Factory ohjelmalla. Konkreettisina toimenpiteinä se tarkoittaa muun muassa kaikkien saneerattavien ikkunoiden ja ovien kierrättämistä. Tehtailla vastaavasti selkeä tavoite on 0-kaatopaikkakuormitus.

Yrityksemme kehittymiselle ja toiminnan jatkuvuudelle on tärkeätä, että myös työympäristö on työtapaturmien ja ammattitautien välttämiseksi turvallinen, henkilöstön toimintaedellytykset on turvattu ja työ- ja tuotantovälineet ovat kunnossa. TTT-järjestelmä tukee ja ohjaa terveyteen, työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen liittyviä asioita. Konkreettisesti erinomaisia tuloksia on saavutettu esimerkiksi työtapaturmien suhteen. Skaala on sitoutunut myös Rakennusteollisuuden 0-tapaturmaohjelmaan.

Skaala-yhtiöissä huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista ja työolojen ja -välineiden turvallisuudesta, sekä pysymisestä asianmukaisessa kunnossa. Terveellisyys- ja turvallisuusvaatimukset otetaan huomioon myös hankinnoissa ja suunnittelussa. Savuttomat tehdasalueet takaavat osaltaan turvallisen työskentelyn jokaisella tehtaalla. Asennusliiketoiminnassa noudatetaan samoja toimintatapoja työturvallisuudessa.