Skaala ikkunat ja ovet
  • suomeksi
  • på svenska
  • in english
  • russia

Termistö

Skaala Oy - Ikkunat ja Ovet

Energialuokitus

Energialuokitus kertoo ikkunan energiankulutuksen sekä siihen liittyvät arvot. Energialuokitus on virallinen luokitusjärjestelmä, jonka ylläpidosta ja oikeuksista vastaa Motiva Oy. Energialuokitus mahdollistaa myös tuotteiden puolueettoman vertailun keskenään. Ikkunoiden energialuokitus on valmistajille vapaaehtoinen.

Energialuokituksessa ikkunalle lasketaan vertailuluku, joka kertoo kuinka paljon ikkunarakenne aiheuttaa lämmitystarvetta vuodessa. Ikkunoille annetaan kodin kylmälaitteista tuttu energiamerkki, jossa ikkunat jaetaan luokkiin asteikolla A–G.

Ikkunan energiatehokkuuteen vaikuttavat seuraavat tekijät:

  • lasiosan U-arvo
  • ilmanpitävyys
  • auringonsäteilyn kokonaisläpäisykerroin (g-arvo)
  • lasien selektiivipinnoitteet
  • eristyslasien täytekaasut
  • välilistan materiaali

Lähde: Motiva Oy

Ovituotteilla ei vielä ole virallista luokitusjärjestelmää käytössä.

e_merkki_kiintea_alfawlym

Energiamerkki kertoo ikkunan energialuokituksen ja energiatehokkuusarvot.

E-arvo

E-arvo on ikkunalle laskettu arvo, joka kertoo ikkunan kuluttaman energiamäärän. Jos esimerkiksi ikkunan E-arvo on 100, luovuttaa ikkuna silloin yhden vuoden aikana lämpöenergiaa keskimäärin 100 kilowattituntia per neliömetri. E-arvon avulla on helppo vertailla eri ikkunamalleja ja -valmistajia. Skaalan kaikille ikkunamalleille on laskettu E-arvo VTT:n standardisoidulla menetelmällä.

U-arvo

U-arvo on lämmönläpäisykerroin. U-arvo kertoo ikkunan tai oven lämmöneristyskyvyn. Mitä pienempi U-arvo, sitä parempi lämmöneristävyys.

Selektiivilasi

Selektiivilasin pinnalla on metallioksidikerroksia, joiden ansiosta pitkäaaltoinen lämpösäteily heijastuu pois, mutta lyhytaaltoinen pääsee lasin läpi. Tämän seurauksena auringonpaiste pääsee huonetilaan, mutta sisältä ulospäin heijastuvasta lämpösäteilystä vain osa. Selektiivilasirakenteen lämmöneristys on siis parempi. Lisäksi selektiivilasi vähentää ikkunan sisäpintojen huurtumista kylmällä ja vähentää vedon tunnetta, koska ikkunan pintalämpötila on korkeampi kuin tavallisella lasilla.

2K / 3K

Kiinteissä ikkunoissa sekä ulko- ja parvekeovien lasielementeistä puhuttaessa mainitaan lasituksen usein olevan 2K tai 3K. Määritelmä kertoo kuinka monta lasia kyseisessä elementissä on.
2K = kaksi lasia
3K = kolme lasia

Argon-kaasu

Argon on väritön, hajuton ja mauton kaasu, järjestysluvultaan 18. alkuaine ja kuuluu jalokaasuihin. Se on yleisin jalokaasu ja sitä on noin 0,94 % ilmakehästämme. Argon-kaasu on ilmaa tiheämpää kaasua ja sitä käytetään eristyslasielementtien välissä eristävänä kaasuna.