fbpx

Mikä energia-avustus?

Energia-avustukset on tarkoitettu asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020-2022. Avustuksesta päätettäessä mittarina käytetään laskennallista energiatehokkuuden vertailulukua, E-lukua.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on rakennuksen energiatehokkuuden parantaminen sen rakennusvaiheeseen nähden. Muutos todistetaan energialaskelmilla ja virallisella energiatodistuksella, jonka jälkeen Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus (ARA) päättää mahdollisesti myönnettävän avustuksen suuruuden.

Asumisen energiatehokkuuteen kiinnitetään laajasti huomiota myös EU-tasolla, sillä komissio on alkuvuonna kertonut rakennusten energiatehokkuusdirektiivin uudistamisesta. Olemassa oleville rakennuksille komissio ehdottaa energiatehokkuuden vähimmäisvaatimuksia, joita jäsenmaiden tulisi noudattaa. Jäsenmaiden olisi korjattava rakennuskantansa energiatehokkuudeltaan huonoimmat 15 prosenttia siten, että rakennukset nousevat energialuokasta G luokkaan F. Muille kuin asuinrakennuksille tavoiteaika on vuoden 2027 alussa ja asuinrakennuksille 2030 alussa.

Lue tästä energia-avustuksen hakemisesta ARAn sivuilta
Skaala energiatehokkuus