Tietosuojakäytäntö

Soveltamislaajuus
Tämä tietosuojakäytäntö koskee kaikkia Skaala Group Oy:n yhtiöitä, joihin viitataan jäljempänä nimellä Skaala.
Tämä käytäntö tulee voimaan 25.5.2018, ja sen katsotaan muodostavan henkilötietojen käsittelyn vähimmäisstandardin.

Tietojen käsittelyn tarkoitus
Skaala käsittelee kumppanien, asiakkaiden ja toimittajien henkilökohtaisia tietoja vain liiketoimintatehtävän suorittamisen tarkoituksessa ja siihen liittyvien laillisten sekä sopimuksellisten velvoitteiden täyttämiseksi tai oikeutetun edun puitteissa.

Henkilökohtaisten tietojen käsittelyn periaatteet
Skaalan suorittama henkilötietojen käsittely perustuu tiukkoihin periaatteisiin, joiden puitteissa tietojen suojaa ja turvallisuutta sekä liittyvien henkilöiden oikeuksia pidetään arvokkaina voimavaroina.

LAILLISUUS & LÄPINÄKYVYYS
Tietojen käsittely tapahtuu laillisesti sekä hyvässä uskossa. Henkilölle, jota tietojen keräys koskee, ilmoitetaan tietojen keräämisestä sekä suunnitellusta tietojen käsittelystä (tarkoitus).

KOHDENTAMINEN
Tietoja kerätään ja käytetään määritettyihin, selkeästi ilmaistuihin sekä legitiimeihin tarkoituksiin. Tietoja ei käsitellä näistä tarkoituksista poikkeavilla tavoilla.

TIETOJEN MINIMOINTI
Vain määritettyihin tarkoituksiin ehdottomasti vaadittavia tietoja kerätään ja käsitellään.

TALLENNUKSEN RAJOITUKSET JA POISTAMINEN
Henkilötiedot poistetaan heti, kun niiden keräämisen alkuperäinen tarkoitus on täytetty ja kun laillisesti määrätty säilytysaika ei estä niiden poistamista.

TIETOSUOJA
Henkilötiedot ovat tietosuojan alaisia tietoja. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja luvaton tietoihin pääsy tai niiden muokkaus ja luovutus sekä katoaminen ja tuhoutuminen ehkäistään soveltuvin organisatorisin sekä teknisin toimenpitein.

ASIANMUKAISUUS
Henkilötiedot pidetään oikeassa, täydellisessä ja ajantasaisessa kunnossa. Väärien tai epätäydellisten tietojen tarpeelliseksi korjaamiseksi (esim. asianomaisen tätä pyytäessä) ryhdytään soveltuviin toimenpiteisiin.

Sitoutuminen tietosuojaan
Kaikki Skaala -yhtymän sekä sopimuskumppanien työntekijät ovat sopimuksellisesti velvoitettuja tietosuojan ylläpitoon, ja heitä ohjeistetaan säännöllisesti sekä tarvittaessa koulutetaan henkilötietojen sekä muiden kriittisten tietojen käsittelyyn liittyen.

Tietosuoja
Tietojen luottamuksellisuuden, saatavuuden ja täydellisyyden suojaaminen on yksi Skaalan oleellisista tehtävistä. Tämä pätee yhtä lailla liike- ja ammattisalaisuuksiin, asiakastietoihin, henkilötietoihin ja muihin kriittisiin tietoihin.
Tätä tarkoitusta varten on otettu käyttöön teknisen kehityksen ja kansainvälisesti tunnettujen hyvien käytäntöjen sekä turvallisuusstandardien mukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joita pyritään myös parantamaan jatkuvasti.

Google Analytics
Tämä verkkosivu käyttää Google Analyticsiä, joka on Google Inc.:in (“Google”) tarjoama verkkoanalyysipalvelu. Google Analytics käyttää niin sanottuja “evästeitä”, eli tekstitiedostoja jotka tallennetaan tietokoneellesi ja jotka mahdollistavat verkkosivun käyttösi analysoinnin. Tallennettuja tietoja ovat esimerkiksi tiedot käyttöjärjestelmästä, selaimesta, IP-osoitteesi, edellisen käymäsi verkkosivun osoite (viittaava URL) ja verkkosivullamme käyntisi päivämäärä sekä kellonaika. Tämän tekstitiedoston luomat tiedot verkkosivumme käytöstä lähetetään Googlen palvelimelle USA:han, jossa niitä myös säilytetään. Google käyttää näitä tietoja arvioidakseen verkkosivuston käyttöä, luodakseen raportteja verkkosivuston aktiivisuudesta verkkosivuston operaattorille ja tarjotakseen muita palveluita verkkosivuston ja Internetin käyttöön liittyen. Google voi myös luovuttaa näitä tietoja kolmansille osapuolille, jos laki näin vaatii tai jos kolmas osapuoli käsittelee näitä tietoja Googlen puolesta. Google ei koskaan liitä IP-osoitettasi muihin tietoihin. Lisätietoja tästä saat suoraan Googlen Tietosuojakäytännöstä.
Voit estää evästeen luomien ja verkkosivuston käyttöösi liittyvien tietojen (ml. IP-osoitteesi) keräämisen sekä käsittelyn Googlen toimesta lataamalla ja asentamalla selainliitännäisen seuraavan linkin kautta http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Huomautamme kuitenkin, että tässä tapauksessa et välttämättä pysty käyttämään tämän verkkosivuston ominaisuuksia täydellisesti. Käyttämällä tätä verkkosivua hyväksyt, että Google kerää ja käsittelee tietojasi yllä kuvatulla tavalla ja yllä kuvattuun tarkoitukseen.

Google käyttää DoubleClick DART -evästettä
Käyttäjät voivat deaktivoida DART-evästeiden käytön vierailemalla Googlen mainos- ja sisältömainosverkon tietosuoja-asetuksissa. Tällöin ei käyttäjästä kerätä tai tallenneta mitään välittömiä henkilötietoja, vaan ainoastaan IP-osoite. Tätä tietoa käytetään automaattiseen tunnistamiseesi, kun seuraavan kerran vierailet verkkosivullamme.
Voit tietysti käyttää verkkosivustojamme myös ilman evästeitä. Jos et halua, että tunnistamme tietokoneesi, voit estää evästeiden tallentamisen kiintolevyllesi valitsemalla asetuksen “älä tallenna evästeitä” selaimesi asetuksista. Katso asetuksen tarkempi toiminta selaimesi valmistajan ohjeista. Evästeiden tallentamatta jättäminen voi aiheuttaa tarjouksemme toiminnan rajoituksia.

Evästeet
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita selaimesi tallentaa tietokoneellesi. Evästeet eivät vahingoita tietokonettasi tai sisällä viruksia. Me emme lue mitään henkilökohtaisia tietojasi. Voit poistaa evästeiden tallennuksen selaimesi asetuksista. Tällöin evästeitä ei voida enää tallentaa tietokoneellesi.
Saksan telekommunikaatiolain lisäyksen 2011 mukaan
“Käyttäjän halukkuus evästeiden asettamiseen ja lukemiseen myönnetään siis epäsuorasti (hiljainen suostumus) vastaavat selainasetukset määrittämällä.”

Sähköpostiturvallisuus
Jos lähetät meille sähköpostia, sähköpostiosoitettasi käytetään vain sähköpostitse käytyyn kirjeenvaihtoon. Huomaathan, että tietojen välitys Internetin kautta voi olla altis haavoittuvuuksille. Tietojen täydellinen suojaus kolmansilta osapuolilta ei ole mahdollista.

Tietosuojan koordinointi
Tietosuojan tärkeyden takia Skaala on päättänyt nimittää tietosuojavastaavan. Tämä muodostaa yhteydenottokanavan asianomaisten ja tietosuojaviranomaisten välillä sekä hoitaa tietosuoja-asiat yhtymän sisällä.
Voit ottaa meihin vapaasti yhteyttä kysymysten tai oikeuksiasi asianomaisena koskevien asioiden tapauksessa osoitteessa tietosuoja@skaala.com

Löydä yhteyshenkilösi

Skaala palvelee yksityis- ja yritysasiakkaitaan Suomen lisäksi Ruotsissa, Venäjällä ja Iso-Britanniassa. Katso tästä tarkemmat yhteystiedot.

Ota yhteyttä

Skaala IFN Oy
Puhelin: +358 (0)10 835 4700
Sähköposti: info@skaala.com
Postiosoite: Yrittäjäntie 25, 62375 Ylihärmä