fbpx

Skaalan laajennettu tuotetakuu

yksityisille kuluttaja-asiakkaille sekä asunto-osakeyhtiöasiakkaille Suomessa

Sen lisäksi mitä Skaalan yleisissä takuuehdoissa on todettu, seuraavat pidennetyt takuuajat ovat voimassa toimitettaessa ikkuna- ja ovituotteita yksityisille kuluttajille ja asunto-osakeyhtiöasiakkaille Suomessa. Kun ikkuna- ja ovituotteita toimitetaan yrityksille tai muille kuin kuluttaja- ja asunto-osakeyhtiöasiakkaille tai muualle kuin Suomeen, pätevät Skaalan yleiset takuuehdot (tilausvahvistuksessa sekä käyttöohjeissa) tai urakkasopimukseen kirjatut takuuehdot.

Skaala IFN Oy antaa kuluttaja- ja asunto-osakeyhtiökaupassa seuraavan valmistajan laajennetun tuotetakuun Suomeen toimittamilleen ikkunoille ja oville 1.2.2021 alkaen.

Kymmenen vuoden takuu

 1. Alumiiniprofiilien pintakäsittelyn pysyvyys.
 2. Maalatut sisäpuoliset puuosat.
 3. Ikkunoiden eristyslasielementtien välitilan kosteustiiveys.
 4. Ulko-ovien suoranapysyminen.

Näissä takuuehdoissa huomioitavaa:

Tämä laajennettu takuu on voimassa vain Suomessa. Laajennettu takuu ei kata mahdollisia värimuutoksia tuotteissa.

Skaala IFN Oy ei vastaa virheestä, jos

 1. Virhe on aiheutunut sen seurauksena, että tuote on asennettu Skaalan käyttöohjekirjan vastaisesti tai tuotteen säännöllinen huolto ja kunnossapito on laiminlyöty.
 2. Virhe johtuu normaalin kosteustason (25–60% RH%) ylittävistä olosuhteista tai ympäröivien rakenteiden kosteudesta. Liiallisesta kosteudesta johtuvia vaurioita voivat olla esim. liitoskulmien aukeaminen ja porrastaminen, maalin irtoaminen, puuosissa olevien liimasaumojen porrastaminen, käyntivälysongelmat sekä metalliosissa ilmenevä hapettuminen ja ruostuminen.
 3. Virhe on syntynyt käyttövirheestä.
 4. Tuotetta on muutettu tai se on korjattu varaosilla ja/tai työmenetelmillä vastoin Skaala IFN Oy:n ohjeita.
 5. Tuote on ollut alttiina tavanomaisesta poikkeaville luonnonvoimille tai epätavallisille lämpö-, korroosio- tai ympäristöolosuhteille.
 6. Tuotetta ei ole suojattu asianmukaisesti Skaalan ohjeiden mukaisesti varastoitaessa ennen asentamista.
 7. Virhe johtuu kohteen ilmanvaihdosta (ilmankierron tai ilmanvaihdon riittämättömyys / epätasapaino, sisäilman liiallinen kosteus).
 8. Virhe johtuu rakennuksen ja/tai rakenteiden kunnosta, niiden liikkumisesta, elämisestä tai maaperän painumisesta.
 9. Mikäli eristyslasielementtien kanssa käytetään tummia kaihtimia, takuu lämpöjännitysten osalta ei ole voimassa. Eristyslasielementtien takuussa sovelletaan lisäksi Tasolasiyhdistyksen Rakennuslasin takuuehdoissa kohdassa 13.5 määriteltyjä koko- ja muotorajoituksia.

Asiakkaan on tehtävä virheilmoitus kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa virheen havaitsemisesta.

Ikkunoiden ja ovien yleiset takuuehdot

Seuraavana on kuvattu Skaalan yleiset takuuehdot.

 

Takuu

Skaala IFN Oy myöntää 2 vuoden tuotetakuun valmistamilleen tuotteille. Takuu koskee ikkunoiden ja ovien rakennetta, materiaaleja ja lisävarusteita, jotka on määritelty tilausvahvistuksessa. Kaikki tuotteeseen tehdyt rakenteelliset muutokset ilman Skaalan kirjallista hyväksyntää on kielletty ja ne aiheuttavat takuun raukeamisen. Myöskään ulkoisen tekijän (mm. vesi, jää, linnut) synnyttämät vauriot eivät kuulu takuun piiriin.

Takuuaika alkaa tuotteen toimittamisesta asiakkaalle.

Mikäli tuote korvataan uudella osalla, takuu käsittää:

 1. tuotekaupassa uuden osan toimituksen.
 2. asennuskaupassa uuden osan toimituksen ja asennuksen.

 

Ikkunoiden takuu

Skaala myöntää ikkunoille 2 vuoden rakennetakuun. Takuu on voimassa ainoastaan, jos ikkuna on asennettu ja huollettu ohjeiden mukaisesti eikä ikkuna ole mennyt pilalle veden tai auringon vaikutuksesta.

Huom! Tiettyinä vuodenaikoina, kun ilman kosteus on suuri saattavat myös ikkunat huurtua ulommaisen lasin ulkopinnasta. Huurtuminen eli kondenssi johtuu joko rakennuksen sisäpuolen alhaisesta lämpötilasta tai ikkunan hyvästä lämmöneristävyydestä. Sisätiloista tuleva lämpösäteily ei ole riittävää pitämään lasia kuivana. Tavallisimmin kondenssia muodostuu ulkolasin ulkopintaan yöllä ja aamuhämärässä. Kondenssi poistuu ilman lämmetessä eikä se vahingoita ikkunaa. Ajoittainen huurtuminen on hyvin lämpöä eristävän ikkunan ominaisuus. Skaala FrostFree –ikkuna pysyy huurtumattomana kaikissa olosuhteissa. Lue lisää: skaala.com/ikkunat.html

 

Maalatun ulko- ja parvekeoven takuu

Skaala myöntää 10 vuoden suoranapysymistakuun ja 2 vuoden rakennetakuun valmistamilleen ja asennusohjeiden mukaan oikein asennetuille ovilleen. Ovi ei väänny pysyvästi yli 5 mm.

Takuu on voimassa ainoastaan, jos ovi on asennettu ja huollettu ohjeen mukaisesti eikä ovi ole mennyt pilalle veden tai auringon vaikutuksesta. Veden vaikutuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että rakennuksessa ei ole kunnollista perustusta, ulkopuolella katosta estämästä sadeveden valumisen oven pintaan tai sisäpuolella (esimerkiksi pesuhuoneissa) oven altistumista normaalia suuremmille kosteus- ja lämpötilavaihteluille ei ole huomioitu/estetty. Auringon vaikutuksen osalta takuu ei ole voimassa, mikäli oven huoltoa ei ole tehty Skaalan ohjeiden mukaisesti.

Mustalle peittomaalatulle HDF-levypintaiselle ulko- tai parvekeovelle ei myönnetä rakenne- eikä suoranapysymistakuuta, koska auringon valo ja lämpö voi aiheuttaa taipuman tai muodonmuutoksen ovirungossa.

 

Viilupintaisen ulko- ja parvekeoven takuu

Skaala myöntää 10 vuoden suoranapysymistakuun ja 2 vuoden rakennetakuun valmistamilleen ja asennusohjeiden mukaan oikein asennetuille ovilleen. Ovi ei väänny pysyvästi yli 5 mm. Takuu on voimassa ainoastaan, jos ovi on asennettu ja huollettu ohjeen mukaisesti eikä ovi ole mennyt pilalle veden tai auringon vaikutuksesta. Rakennetakuu ei korvaa suoralle auringonvalolle ja vesisateelle alttiiksi asennetun mäntyviilu- tai teakviilipintaisen oven pinnan halkeilua ja värimuutoksia.

Mustalle viilupintaiselle ulko- tai parvekeovelle ei myönnetä rakenne- eikä suoranapysymistakuuta, koska auringon valo ja lämpö voi aiheuttaa taipuman tai muodonmuutoksen ovirungossa.

Eristyslasielementin tiiveystakuu

Kaikille Skaala-tuotteissa oleville eristyslasielementeille myönnetään 5 vuoden tiiveystakuu. Huom! Eristyslasielementtien takuu lämpöjännitysten osalta ei ole voimassa, mikäli niiden kanssa käytetään tummia kaihtimia tai muita tummia valonpimennysvarusteita. Niiden käyttö eristyslasielementin välittömässä läheisyydessä lisää lämpötilan voimakkaasta noususta johtuvan lämpöshokin riskiä. Lämpöshokki voi rikkoa lasielementin.

Huom! Takuu ei kata lasin rikkoutumista.

 

Asennustakuu

Skaala IFN Oy:n asentamien ikkunoiden ja ovien asennustakuu on voimassa 2 vuotta työn luovuttamisesta asiakkaalle edellyttäen, että Skaalan antamia vastaanotto-, varastointi-, käsittely- ja huolto-ohjeita on noudatettu. Mikäli asennus ei tapahdu Skaala IFN Oy:n toimesta, asennustakuun myöntää asennuksesta vastannut Skaala-kauppias.

Usein kysytyt kysymykset