Skaala IFN Oy:n takuuehdot

Seuraavana on kuvattu Skaalan yleiset takuuehdot.

 

Takuu

Skaala IFN Oy myöntää 2 vuoden tuotetakuun valmistamilleen tuotteille. Takuu koskee ikkunoiden ja ovien rakennetta, materiaaleja ja lisävarusteita, jotka on määritelty tilausvahvistuksessa. Kaikki tuotteeseen tehdyt rakenteelliset muutokset ilman Skaalan kirjallista hyväksyntää on kielletty ja ne aiheuttavat takuun raukeamisen. Myöskään ulkoisen tekijän (mm. vesi, jää, linnut) synnyttämät vauriot eivät kuulu takuun piiriin.

Takuuaika alkaa tuotteen toimittamisesta asiakkaalle.

Mikäli tuote korvataan uudella osalla, takuu käsittää:

  1. tuotekaupassa uuden osan toimituksen.
  2. asennuskaupassa uuden osan toimituksen ja asennuksen.

 

Ikkunoiden takuu

Skaala myöntää ikkunoille 2 vuoden rakennetakuun. Takuu on voimassa ainoastaan, jos ikkuna on asennettu ja huollettu ohjeiden mukaisesti eikä ikkuna ole mennyt pilalle veden tai auringon vaikutuksesta.

Huom! Tiettyinä vuodenaikoina, kun ilman kosteus on suuri saattavat myös ikkunat huurtua ulommaisen lasin ulkopinnasta. Huurtuminen eli kondenssi johtuu joko rakennuksen sisäpuolen alhaisesta lämpötilasta tai ikkunan hyvästä lämmöneristävyydestä. Sisätiloista tuleva lämpösäteily ei ole riittävää pitämään lasia kuivana. Tavallisimmin kondenssia muodostuu ulkolasin ulkopintaan yöllä ja aamuhämärässä. Kondenssi poistuu ilman lämmetessä eikä se vahingoita ikkunaa. Ajoittainen huurtuminen on hyvin lämpöä eristävän ikkunan ominaisuus. Skaala FrostFree –ikkuna pysyy huurtumattomana kaikissa olosuhteissa. Lue lisää: skaala.com/ikkunat.html

 

Maalatun ulko- ja parvekeoven takuu

Skaala myöntää 10 vuoden suoranapysymistakuun ja 2 vuoden rakennetakuun valmistamilleen ja asennusohjeiden mukaan oikein asennetuille ovilleen. Ovi ei väänny pysyvästi yli 5 mm. Takuu on voimassa ainoastaan, jos ovi on asennettu ja huollettu ohjeen mukaisesti eikä ovi ole mennyt pilalle veden tai auringon vaikutuksesta.

Huom! Mustalla ovella ei ole takuuta

 

Viilupintaisen ulko- ja parvekeoven takuu

Skaala myöntää 10 vuoden suoranapysymistakuun ja 2 vuoden rakennetakuun valmistamilleen ja asennusohjeiden mukaan oikein asennetuille ovilleen. Ovi ei väänny pysyvästi yli 5 mm. Takuu on voimassa ainoastaan, jos ovi on asennettu ja huollettu ohjeen mukaisesti eikä ovi ole mennyt pilalle veden tai auringon vaikutuksesta. Rakennetakuu ei korvaa suoralle auringonvalolle ja vesisateelle alttiiksi asennetun mäntyviilu- tai teakviilipintaisen oven pinnan halkeilua ja värimuutoksia.

 

Eristyslasielementin tiiveystakuu

Kaikille Skaala-tuotteissa oleville eristyslasielementeille myönnetään 5 vuoden tiiveystakuu. Huom! Eristyslasielementtien takuu lämpöjännitysten osalta ei ole voimassa, mikäli niiden kanssa käytetään tummia kaihtimia tai muita tummia valonpimennysvarusteita. Niiden käyttö eristyslasielementin välittömässä läheisyydessä lisää lämpötilan voimakkaasta noususta johtuvan lämpöshokin riskiä. Lämpöshokki voi rikkoa lasielementin.

Huom! Takuu ei kata lasin rikkoutumista.

 

Asennustakuu

Skaala IFN Oy:n asentamien ikkunoiden ja ovien asennustakuu on voimassa 2 vuotta työn luovuttamisesta asiakkaalle edellyttäen, että Skaalan antamia vastaanotto-, varastointi-, käsittely- ja huolto-ohjeita on noudatettu.

Usein kysytyt kysymykset

Pyydä käymään