(päivitetty 16.3.2020)

 

Hyvä asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme,

Asiakkaidemme ja työntekijöidemme terveys ja turvallisuus on meille äärimmäisen tärkeää.

Tässä poikkeuksellisessa tilanteessa pyrimme turvaamaan toimintamme häiriöttömän jatkumisen sekä työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuuden koronavirusepidemiasta huolimatta.

Olemme laatineet ohjeistuksen sekä menettelytavat koronaviruksen (COVID-19) osalta varmistaaksemme henkilöstömme, asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme turvallisuuden, ehkäistäksemme viruksen leviämisen sekä rajoittaaksemme mahdollisen tartunnan ja altistuksen vaikutukset. Ohjeemme noudattavat THL:n sekä Työterveyslaitoksen antamia toimintaohjeita koronaviruksen leviämisen estämiseksi. (Ks. https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-tyontekijalle)

Ohjeistus pitää sisällään yleistietoa koronaviruksesta sekä sen torjuntatoimista työpaikalla sisältäen ilmoituskäytännöt, matkustussäännöt sekä ohjeet henkilöstön liikkumisesta työpaikalla ja yhteisten tilojen (esim. puku- ja sosiaalitilat) käytöstä.

Näillä toimenpiteillä varmistamme henkilöstömme, asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme henkilökohtaisen turvallisuuden ja samalla turvaamme sekä oman että asiakkaidemme toiminnan jatkumisen mahdollisimman häiriöttömästi.

Työntekijöidemme ja toimintamme turvaamiseksi 16.3.2020 alkaen olemme rajoittaneet vierailuja Skaalan tehtaille vain välttämättömiin. Pääsääntöisesti pyrimme hoitamaan toimittaja- ja muut tapaamiset sähköisesti.

Yksittäiset asiakastapaamiset sekä asennustyöt hoidetaan ennalta sovitusti huomioiden hallituksen linjaukset sekä mahdolliset henkilökohtaiset karanteenirajoitukset.

Tällä hetkellä epidemialla ei ole vaikutuksia asiakastoimituksiin.

Toimituksiin tai muihin käytäntöihin liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä omaan yhteyshenkilöönne Skaalalla tai vaihteeseen 010 835 4700.

Päivitämme tätä tietoa muuttuvista olosuhteista tarpeen mukaan.