Hållbar utveckling

Skaala har redan under många år fullföljt kraven för ISO 9001 certifikat för produktion, försäljning och supportfunktioner. Dessutom har Skaala en ISO 14001 miljöcertifiering som är ett bevis på att att Skaala har en arbetsmodell för att upprätthålla och utveckla företagets miljöstrategi.

Miljöfrågor har implementerats inom ramen för programmet Skaala Green Field & Factory. Som konkreta åtgärder innebär det bland annat återvinning av alla fönster och dörrar vid renoveringsobjekt.

Genom Skaalas satsningar på Safe Field & Factory ökar arbetsplatsens välbefinnande och arbetssäkerhet. Konkret har utmärkta resultat uppnåtts, till exempel när det gäller arbetsolyckor.

ISO9001 och ISO14001 certifikaten samt Safe Field & Factory-satsningarna möjliggör en standardiserad och optimal drift i en industriell storskalig arbetsmiljö. Certifikaten vittnar också för utomstående om Skaalas systematiska och moderna arbetsmetoder.

Miljöcertifikatet ISO14001 och Green Field & Factory -programmet

Skaalas produkter och tjänster förbättrar energieffektiviteten och minskar koldioxidbelastningen. Skaala strävar efter att främja hållbar utveckling i all sin verksamhet, och som implementeras genom Green Field & Factory-programmet. Huvudpunkterna i programmet är:

Försäljnings- och fältfunktioner

– Alla produkter som ska bytas ut vid renovering går till återvinning, antingen för återanvändning eller värmeenergi – ingen deponering
– Övergripande logistik (fönster och dörrar) – Utnyttjande av samsändning för transport

Produkter och produktion

– Optimal användning av material är en prioritet inom produktdesign och tillverkning
– Exakt sortering av avfall från produktion
* återanvänds eller återvinns
* 0 -deponeringsbelastningsmål
– Den geogragiska placeringen av Skaalas egna komponentfabriker samt dörr och fönsterfabrik minskar behovet av transporter

Förnybar energi

Skaalas egna fastigheter värms upp med bioenergi-avfall från den egna produktionen
Skaalas fabriker använder koldioxidfri el från vattenkraft

Ta vänligen kontakt

Det viktigaste för oss är kunden!

Kontaktinformation

Skaala IFN AB
Tel: +46 08 88 50 10
E-post: info@skaala.com
Förmanvägen 15, 117 59 Stockholm