Skaala – Kvalitet & produktgaranti

GARANTI

Skaalas allmänna garantivillkor finns nedan.

Läs även våra vanliga frågor.

Garanti

Skaala IFN Oy beviljar 2 års konstruktionsgaranti på produkter tillverkade av Skaala. Garantin gäller för dörr- och fönsterkonstruktioner, material och tillval enligt orderbekräftelse. Inga ingrepp i produktens konstruktion tillåts utan Skaalas skriftliga medgivande och garantin gäller inte om sådana ingrepp görs. Garantin täcker heller inte skador orsakade av externa faktorer (bl.a. vatten, is, fåglar).

Garantitiden löper från och med tidpunkten då produkten överlämnas till kunden.

Om en produkt ersätts med en ny omfattar garantin:

  1. leverans av ny produkt när köpet avser en produkt
  2. leverans och montering av ny produkt när köpet avser montering.

Fönstergaranti

Skaala lämnar 2 års konstruktionsgaranti på våra fönster. Garantin gäller endast när fönstret monteras och underhålls enligt anvisningar och inte skadas av vatten eller sol.

Obs! Vid vissa årstider med hög luftfuktighet kan det bildas imma på utsidan av det yttersta glaset. Imma, dvs. kondens, beror antingen på låg inomhustemperatur eller god värmeisoleringsförmåga hos fönstret. Det räcker inte med värmestrålning inifrån för att hålla glaset torrt. Oftast bildas det kondens på utsidan av det yttersta glaset på natten och på småtimmarna. Kondensen försvinner när luften blir varmare och den skadar inte fönstret. Tidvis förekommande imma är en egenskap hos effektivt värmeisolerande fönster. Skaalas FrostFree-fönster immar aldrig igen. Läs mer på: skaala.com/ikkunat.html

Garanti på målade ytterdörrar och balkongdörrar

Skaala lämnar 10 års formgaranti och 2 års konstruktionsgaranti på dörrar som tillverkats av Skaala och som monterats korrekt enligt anvisningarna. Dörren böjs inte permanent mer än 5 mm. Garantin gäller endast när dörren monteras och underhålls enligt anvisningar och inte skadas av vatten eller sol.

Obs! Ingen garanti lämnas på svarta dörrar.

Garanti på fanerbeklädda ytterdörrar och balkongdörrar

Skaala lämnar 10 års formgaranti och 2 års konstruktionsgaranti på dörrar som tillverkats av Skaala och som monterats korrekt enligt anvisningar. Dörren böjs inte permanent mer än 5 mm. Garantin gäller endast när dörren monteras och underhålls enligt anvisningar och inte skadas av vatten eller sol. Konstruktionsgarantin täcker inte sprickor eller färgskiftningar på dörrar beklädda med furu- eller teakfaner när dessa utsätts för direkt solljus eller regn.

Täthetsgaranti på isoleringsglas

Skaala lämnar 5 års täthetsgaranti på samtliga isoleringsglaselement som ingår i Skaala-produkter. Obs! Garantin gäller inte för isoleringsglas i fråga om värmechock om mörka persienner eller annan mörkfärgad mörkläggningsutrustning används med dem. Användning av sådan mörkläggningsutrustning i omedelbar närhet av isoleringsglas medför en ökad risk för värmechock pga. kraftig temperaturökning. Värmechock kan förstöra glaselement.

Obs! Garantin täcker inte glas som går sönder.

Monteringsgaranti

Monteringsgarantin gäller för fönster och dörrar som monteras av Skaala IFN Oy i 2 år från och med överlämnandet till kunden förutsatt att Skaalas anvisningar angående mottagning, förvaring, hantering och underhåll följs.

Ta vänligen kontakt

Det viktigaste för oss är kunden!

Kontaktinformation

Skaala IFN AB
Tel: +46 08 88 50 10
E-post: info@skaala.com
Förmanvägen 15, 117 59 Stockholm