Skaala – länk till IFN

Skaala IFN Oy ingår i den österrikiska IFN-koncernen. IFN Holding (Internationales Fenster Netzwerk) är en ledande europeisk koncern av företag som erbjuder omfattande lösningar inom fönsterindustrin. Liksom Skaala är IFN ett familjeföretag, däribland Internorm (Europas ledande fönstermärke) och Schlotterer (Österrikes marknadsledare i solskydd) och den internationellt operativa fasadtillverkaren GIG. Skaalas grundarfamilj Hautanens kommer även i fortsättningen att spela en viktig roll i företaget.

Så här tillkännagavs ärendet 2017: “IFN-Group är en strategiskt stark partner för en framgångsrik utveckling av företaget samt för att öka marknaden” konstaterade Markku och Hannu Hautanen som fortsätter som delägare.

Skaala – massiva investeringar i nya fabriker och produkter.

Skaala är det största fönstervarumärket i Finland. Hautanens familjeföretag grundades 1956 och har hittills letts av andra generationens företagare. Bolaget sysselsätter cirka 400 personer och koncernens nettoomsättning år 2016 var 96 miljoner euro. Skaala tillverkar och säljer fönster och dörrar av trä och trä aluminium i Finland, Sverige, Ryssland och Storbritannien. De senaste åren har Skaala investerat massivt i produktutveckling. Den senaste glasningsteknologi-investeringen infördes 2016, och den möjliggör produktion av olika typer av glaskomponenter och produkter samt en utvidgning av Skaalas dörr- och fönstersortiment.

“Fönster måste nu erbjuda mer än bara bra isoleringsvärden. Dagens fönster är mycket komplexa system. För att bibehålla vår marknadsposition som det ledande fönstervarumärket i Finland har dessa stora investeringar varit nödvändiga, säger Hannu Hautanen. Skaala har letat efter en partner för att utöka sin marknadsandel.

“IFN är vår idealiska partner”, säger Markku Hautanen. “I över 80 år har IFN-koncernen och Internorm varumärket haft en ledande position inom fönsterindustrin och har bibehållit en stark närvaro i hela Europa.” Genom samarbetet med IFN stärks Skaalas marknadsposition i Norden.

“Skaala har en stor potential. Den kompletterar företagsstruktur, marknadsposition och produktutbud för IFN-familjen”, säger Christian Klinger, delägare i IFN Group.

IFN Holding AG

Det internationella fönster-nätverkets (IFN Holding) produktsortiment omfattar fönster , ytterdörrar, fasader och solskyddssystem. IFN-familjen omfattar österrikiska varumärken Internorm (Europas ledande fönster varumärke), GIG (internationellt verksamma fasadtillverkare från Österrike) Schlotterer (tillverkare av solskydd, marknadsledare i Österrike), dörrtillverkare TOPIC samt den slovakiska dörrtillverkaren HSF och den danska fönstertillverkaren Kastrup.

Läs mer: www.ifn-holding.com

Ta vänligen kontakt

Det viktigaste för oss är kunden!

Kontaktinformation

Skaala IFN AB
Tel: +46 08 88 50 10
E-post: info@skaala.com
Förmanvägen 15, 117 59 Stockholm