fbpx
Posten 3 i Sundbyberg under byggnation kommer får Skaalas fönster för tilläggsisolering

Wåhlin fastigheter och MZ Bygg bygger med Skaalas tilläggsisoleringsfönster

Wåhlin fastigheter och MZ Bygg väljer Skaalas tilläggsisoleringsfönster för KV Posten 3

 

MZ Bygg har än en gång gett oss förtroendet att leverera våra Beeta-fönster med karmdjup på 175 mm till ett nytt projekt i Sundbyberg. Detta projekt innebär tilläggsisolering av huset, som är beläget precis intill järnvägen och därmed särskilt utsatt för buller från tågtrafiken. Valet av våra Beeta-fönster ger dubbla fördelar. Dels har fönstren utmärkta bullerdämpande egenskaper samtidigt som de djupa karmarna täcker skillnaden i distans mellan den gamla fasaden och den ny isolerade fasaden. Vårt unika koncept med tilläggsisolationsfönster har framgångsrikt prövats av Wåhlin Fastigheter i flera liknande projekt under många år.

Idag fick vi möjlighet att besöka byggarbetsplatsen inför det stundande fönstermontaget. Tillsammans med ansvarig arbetsledare gick vi igenom montaget, och det glädjer oss att höra att även kommunen har varit på plats för att undersöka placeringen av det nya fönstret i fasaden. Det är av stor vikt för kommunen att den nya fasaden efterliknar den ursprungliga, och med våra Beeta-fönster kommer det inte vara några problem. De eleganta och smäckra profilerna efterliknar mycket de ursprungliga fönstren, och de djupa karmarna gör monteringen mycket enkel eftersom alla fästpunkter hamnar i den befintliga betongkonstruktionen. Dessutom kommer fönstrens utsida så pass långt ut att huset behåller sin karaktär även efter tilläggsisoleringen.

 

Daniel Nyqvist, ansvarig projektledare för MZ Bygg, är mycket nöjd med det framgångsrika samarbetet mellan Skaala och MZ Bygg. Daniel har genomfört flera projekt med detta koncept och är särskilt imponerad av det enkla montaget som konceptet möjliggör. Han uppskattar också det serviceinriktade samarbetet samt det estetiska resultatet som uppnås.

Projektet beräknas vara klart under våren 2024, och vi på Skaala kommer att följa detta spännande projekt under byggtiden. När det är färdigt kommer huset vara väl rustat för framtiden och kunna fungera som ett bra exempel för fler fastighetsägare som står inför liknande utmaningar när det gäller energieffektivisering.

Vi märker redan idag en ökad efterfrågan på energibesparande renoveringsåtgärder, inklusive tilläggsisolering och fönsterbyte. Vi är stolta över att kunna erbjuda en produktportfölj som kan möta detta framtida behov. Vi förväntar oss att efterfrågan kommer att öka ytterligare under de kommande åren, särskilt med tanke på det möjliga antagandet av en lag om energieffektivisering som föreslogs i EU-parlamentet i april 2023.

Läs mer om våra fönster