fbpx

Uutta rakentamassa?.

Skaala kulkee kanssasi

Uudisrakennuksen Ikkunat ja ulko-ovet vaikuttavat ovat olennainen ja tärkeä osa rakennuksen ominaisuuksia ja ulkonäköä.

Skaalan tuotteet on suunniteltu kestämään pohjoismaisissa vaativissa olosuhteissa. Skaalan laaja valikoima mahdollistaa uudisrakennuksen tyyliin sopivat ikkunat ja ulko-ovet tai koko seinän mittaisen lasiliukuoven.

Kaavamääräysten mukaiset ulkonäköseikat sekä toiminnallisuus ovat tärkeitä seikkoja, mutta rakentajan tulee kuitenkin huomioida ikkunoiden ja ovien valinnassa muutakin. Nykyiset rakennusmääräykset asettavat omia edellytyksiään ikkunoiden energiatehokkuuden osalta. Myös turvallisuusnäkökulmat tulee ottaa huomioon. Asumisviihtyvyyteen vaikuttaa olennaisesti tuotteiden ääneneristävyys, etenkin vilkkaasti liikennöidyillä alueilla.

Kotimaista laatua

Parhaat ratkaisut energiansäästöön

Ammattimaista ja luotettavaa palvelua

Pyydä käymään