Taloyhtiöt ja julkiset kohteet.

Kokonaisvaltaisen kumppanin kanssa onnistut

Tehtäisiinkö markkinoiden mutkattomin ikkunaremontti? Olemme hioneet projektien läpivientiä jo vuosikymmenten ajan tuhansissa eri kohteissa, joten tiedämme, miten sujuva ikkuna- ja oviremontti toteutetaan. Asiakkailta saadun palautteenkin mukaan Skaala kannattaa valita kumppaniksi koska:

Tuotevalikoima

Suomessa tehdyt ja suomalaisiin oloihin suunnitellut tuotteet, joissa on hyvä varustelutaso.

Toimitusvarmuus

Tuotteet tulevat sovitusti ajallaan, sillä Skaalan toimitusvarmuus markkinoiden paras, liki 100%

Asiantuntemus

Kiistattoman ikkuna- ja oviasiantuntijuuden lisäksi Skaalalla on projektijohdon asiantuntemus isojen hankkeiden koordinointiin ja toteuttamiseen.

Palveluprosessin toimivuus

Pitkä kokemus isojen projektien läpiviennistä on hionut prosessit toimiviksi. Remonttiprojektit etenevät kurinalaisesti ja systemaattisesti ja etenemisestä tiedotetaan kaikkia osapuolia.

Hinta-laatusuhde

Skaalalla on panostettu tuotteiden korkeaan laatutasoon.

Reklamaatioiden hoito

Yhteydenpito jatkuu projektin päättymisen jälkeenkin: Asennustyön jälkeen asukkailta tiedustellaan mahdollisia korjaustarpeista, ja havaitut puutteet korjataan. Yhteydessä ollaan uudelleen parin vuoden kuluttua, sillä aina voi olla jotain mitä ei heti huomata.

Kotimaista laatua

Parhaat ratkaisut energiansäästöön

Ammattimaista ja luotettavaa palvelua

Veloitukseton mittaus- ja suunnittelupalvelu

Nopea asennus- ja huoltopalvelu

Joustava Skaala-rahoitus

Kestävän kehityksen kumppani

Uusiutuvaa energiaa

Skaalan omat toimitilat lämmitetään tuotannosta syntyvällä bioenergialla. Skaalan tehtaat käyttävät vesivoimalla tuotettua hiilivapaata sähköä.

Kuljetustarpeen minimointi

Skaalan omien komponenttitehtaiden sekä ikkuna- ja ovitehtaiden sijainnit vähentävät kuljetusten tarvetta.

Ei kaatopaikoille

Kaikki saneerauksessa vaihdettavat tuotteet kierrätetään uusiokäyttöön ja lämpöenergiaksi. Näin ei synny kaatopaikkakuormitusta.

Lue lisää

Aloitetaanko yhteinen suunnittelu?

Sovi ilmainen kartoituskäynti niin pistetään projekti alulle.

Pyydä käymään