Ylihärmästä osaksi Euroopan suurinta

Varhaiset vuodet

Ylihärmäläinen Otto Hautanen perusti vuonna 1956 paikallisen, puusepäntuotteita valmistavan yrityksen. Tuotevalikoimaan kuului aluksi muun muassa puutarhakalusteita ja silityslautoja. Ikkunat ja ovet otettiin mukaan tuotevalikoimaan 1960-luvun alussa. Tässä vaiheessa puutarhakalusteiden ja silityslautojen myynti oli valtakunnallista. Ikkunoita ja ovia toimitettiin paikallisille asiakkaille.

1970-luvun aikana muut puusepäntuotteet jäivät vähitellen pois tuotannosta samalla, kun ikkunoiden ja ovien merkitys liiketoiminnassa kasvoi. Vuonna 1977 Oton vanhimmat pojat, Jarmo ja Hannu, tulivat mukaan yrityksen toimintaan.

1980-luku

1980-luvulla otettiin suuria harppauksia muun muassa tuotannon automatisoinnin, myynnin ja tuotemallistojen osalta. Ylihärmän teollisuusalueella sijaitsevaa tehdasta laajennettiin useasti. Toiminta keskittyi ikkunatuotantoon ja käytössä oli Suomen ensimmäiset integroidut mittatilausikkunavalmistuslinjat.

Vuosikymmenen lopussa aloitettiin lasinkäsittely ja eristyslasivalmistus. Tuotannonohjausta hoidettiin tietojärjestelmällä. 1980-luvulla toiminta laajeni valtakunnalliseksi ja yritys nousi keskisuurten ikkunavalmistajien joukkoon.

1990-luku

Vuosikymmenen alun talouslama ravisteli alaa voimakkaasti. Haasteellisten aikojen jälkeen tuotannon kasvu jatkui ja 1990-luvun aikana yritys vahvisti asemaansa alan suurempien keskikokoisten valmistajien joukossa. Edellisellä vuosikymmenellä alkanut tuotannon ja tuotannonohjauksen modernisointi jatkui, kun käyttöön otettiin mm. tehtaan laajennusosa ja sen myötä uusi konenäköohjattu pintakäsittelylinja.

Ikkunoiden teollista mittatilauskonseptia kehitettiin, uudet koneistuslinjat sekä eristyslasitehtaan kehityshankkeet otettiin käyttöön ja lean-menetelmää sovellettiin valmistuksen virtautuksella. Myös myynnin järjestelmät siirrettiin tietokonepohjaisiksi. Tuotelaatuun kiinnitettiin huomiota ottamalla ensimmäisenä Suomessa käyttöön uuden materiaalikonseptin, ns. laatupuu. Skaala-tuotemerkki otettiin käyttöön ja vientitoiminta aloitettiin, asiakkaina suomalaiset hirsitalotehtaat. Kolmas veli, Markku, tuli mukaan yrityksen toimintaan toimitusjohtajana vuosikymmenen puolivälissä.

2000-luku

Skaalan kasvu jatkui ja se nousi alan suurimpien valmistajien joukkoon Pohjoismaissa. Kasvua tapahtui sekä orgaanisesti että yritysostojen myötä. Myyntikonttorit Iso-Britanniassa ja Ruotsissa avattiin. Skaala palkittiin useilla kasvuun ja työllistämiseen liittyvillä palkinnoilla. Valtakunnallinen RIL-palkinto matalaenergiaikkunan kehitystyöstä luovutettiin Skaalalle vuonna 2007. Lisäksi Skaala Alfa ikkuna palkittiin TM Rakennusmaailman Testivoittajana – Skaala Alfa sai ainoana ikkunana täydet viisi tähteä vuonna 2009.

Useita tehdaslaajennuksia toteutettiin ja toimintaa kasvatettiin myös sisäoviin sekä asennustoimintaan. Päätehdasalueella Ylihärmässä toteutettiin useita laajennuksia, mm. ovitehdas ja logistiikkatehdas. Skaalan 50-vuotisjuhlien päävieraana ja juhlapuhujana vuonna 2006 oli Sauli Niinistö.

2010-luku

Panostaminen tuotekehitykseen jatkui ja toi Skaalalle useita tunnustuksia. Skaala Frostfree – huurtumaton energiaikkuna lanseerattiin vuosikymmenen alussa ja tuote palkittiin Innosuomi-palkinnolla. Lisäksi eristyslasivalmistuksessa siirryttiin Superspacer -teknologiaan Alfa- ja Beeta -tuotteissa. Skaala Alfa cLean ilmanvaihtoikkuna palkittiin Asuntomarkkinoiden innovaatiopalkinnolla. Skaala-ikkunat palkittiin myös Rakennusinsinöörien Liiton toimesta, kun Espooseen valmistunut MERA-matalaenergiakerrostalokonsepti palkittiin vuoden hankkeena.

Skaala investoi jatkuvasti tehdasalueen kehittämiseen sekä kehitti ympäristöarvoja painottavaan Green Field & Factory -järjestelmän. Ylihärmän tehdasalueen laajennus ja huippumoderni lasinjalostuslinjasto vihittiin käyttöön Skaalan 60-vuotisjuhlissa vuonna 2016. Organisaatiota kehitettiin vastaamaan kasvanutta toimintaa mm. perustamalla tytäryhtiöt Venäjälle, Ruotsiin ja Iso-Britanniaan.

Vuonna 2017 enemmistöosuus Skaalasta myytiin itävaltalaiselle IFN Holding Ag:lle. IFN Holding (Internationales Fenster Netzwerk) on johtava eurooppalainen yritysryhmä, joka tarjoaa kattavia kokonaisratkaisuja ikkuna-alalla. Kuten Skaala, myös IFN on perheyritys, johon kuuluvat esimerkiksi Internorm (Euroopan johtava ikkuna-brändi) ja Schlotterer (Itävallan markkinajohtaja aurinkosuojissa) sekä kansainvälisesti toimiva julkisivurakentaja GIG.

 

Kestävää kehitystä

Skaala on jo vuosien ajan toteuttanut ISO 9001 –sertifikaatin mukaista toimintamallia tuotannon, myynnin ja tukitoimintojen osalta. Lisäksi Skaalalla on ISO 14001 -ympäristösertifikaatti osoituksena siitä, että Skaalalla on toimiva malli yrityksen ympäristöstrategian ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Ympäristöasiat on järjestelmän puitteissa jalkautettu Skaalan Green Field & Factory ohjelmalla. Konkreettisina toimenpiteinä se tarkoittaa muun muassa kaikkien saneerattavien ikkunoiden ja ovien kierrättämistä, tehtailla vastaavasti selkeä tavoite on 0 -kaatopaikkakuormitus.

Työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen Skaalalla panostetaan Safe Field & Factory -ohjelman kautta. Konkreettisesti erinomaisia tuloksia on saavutettu esimerkiksi työtapaturmien suhteen. ISO9001 ja ISO14001 -sertifioinnit sekä Safe Field & Factory -kehittämisohjema mahdollistavat standardisoidun ja optimaalisen toiminnan teollisessa, suuren mittakaavan toimintaympäristössä. Sertifikaatit kertovat myös Skaalan ulkopuolelle yrityksen järjestelmällisistä ja nykyaikaisista toimintatavoista.

Ympäristösertifikaatti ISO14001 ja Green Field & Factory -ohjelma:

Skaalan tuotteet ja palvelut parantavat energiatehokkuutta ja vähentävät samalla hiilikuormitusta. Skaala pyrkii edistämään kestävää kehitystä kaikessa toiminnassaan, jota viedään eteenpäin Green Field & Factory -ohjelmalla. Ohjelman konkreettiset pääkohdat ovat seuraavat:

Myynti- ja kenttätoiminnot

 • Kaikki saneerauksessa vaihdettavat tuotteet kierrätetään uusiokäyttöön ja lämpöenergiaksi
 • Ei kaatopaikkakuormitusta
 • Kokonaislogistiikka
 • Yhteislähetysten hyödyntäminen kuljetuksissa

Tuotteet ja tuotanto

 • Tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa materiaalin optimaalinen hyödyntäminen ensisijaista
 • Valmistuksessa syntyvän hukan tarkka lajittelu
  • *käytetään uudelleen tai kierrätetään
  • *0-kaatopaikkakuormitus tavoitteena
 • Skaalan omien komponenttitehtaiden sekä ikkuna- ja ovitehtaiden sijainnit vähentävät kuljetusten tarvetta

Uusiutuvaa energiaa

 • Skaalan omat toimitilat lämmitetään tuotannosta syntyvällä bioenergialla
 • Skaalan tehtaat käyttävät vesivoimalla tuotettua, hiilivapaata sähköä

Pyydä käymään