fbpx

Energieffektiva pionerprodukter

Skaala har erhållit ett flertal priser i anknytning till produktutveckling, kvalitet, energieffektivitet och hållbar utveckling.

Sedan 2017 har Skaala varit en del av den österrikiska IFN-koncernern som är Europas största aktör inom fönstermarknaden.

Skaala är grundat 1956 och hör till de ledande serviceleverantörerna i Norden som har specialiserat sig på fönster-, dörr- och glaslösningar.  Vi har lång erfarenthe av krävande project I Norden.

Tjänsten är avsedd för byggnadsdesign och byggpersonal som behöver detaljerad information om fönster och dörrar i sitt arbete. Designtjänsten tillhandahåller nyckelinformation om energieffektivitet, ljudisolering, klassificering och säkerhet samt produktspecifik dokumentation för våra vanligaste Skaala-fönster- och dörrsamlingar.

Välkommen att titta närmare på våra produktfamiljer!

Skaala Planner Service erbjuds även som objektsversioner.

Om du saknar någon information, ta vänligen kontakt!