fbpx

Personuppgiftspolicy i Skaala

Giltighetsområde

Denna personuppgiftspolicy gäller för alla företag som ingår Skaala IFN Oy, härefter Skaala.

Denna policy träder i kraft 2018-05-25 och gäller som lägsta standard för behandlingen av personuppgifter.

Databehandlingens syfte

Skaala behandlar personuppgifter från partners, kunder och leverantörer enbart för att kunna utföra företagets verksamhet och uppfylla därmed förenade juridiska och avtalsenliga förpliktelser eller när detta krävs av annan anledning.

Principer för behandling av personuppgifter

När Skaala behandlar personuppgifter sker detta enligt strikta principer som i första hand beaktar skyddet och säkerheten för dessa uppgifter samt de berörda personernas rättigheter.

Rättssäkerhet och transparens

Databehandlingen sker på ett juridiskt korrekt sätt efter bästa kunskap och förmåga. De personer som berörs får information om varför och hur (syftet) vi avser att behandla och hantera de aktuella personuppgifterna.

Endast för det aktuella syftet

Personuppgifterna samlas in och behandlas endast för de entydiga och legitima syften som fastställts. Behandlingen av uppgifterna får inte ske på ett sätt som bryter mot det angivna syftet.

Dataminimering

Vi samlar endast in och behandlar de uppgifter som är nödvändiga för varje ändamål.

Begränsning av datalagring och radering

Alla personuppgifter raderas när det syfte för vilka de ursprungligen inhämtades förfaller och lagstadgade krav på lagring av uppgifter medger att de raderas.

Datasäkerhet

Alla personuppgifter omfattas av datasekretess. Alla personuppgifter ska hanteras på ett konfidentiellt sätt och skyddas mot åtkomst från obehöriga personer eller otillåten manipulation och spridning samt mot förlust och förstörelse genom lämpliga organisatoriska och tekniska åtgärder.

Att uppgifterna är korrekta

Alla personuppgifter ska sparas ska vara korrekta, fullständiga och aktuella. Lämpliga åtgärder måste vidtas för att vid behov korrigera felaktiga eller ofullständiga uppgifter (t.ex. vid förfrågningar från berörda personer).

Personalens datasekretess

Alla medarbetare hos företagsgruppen Skaala och medarbetare hos respektive avtalspartners måste underteckna avtal om datasekretess samt få regelbunden information och utbildning vid behov om hur de hanterar personuppgifter och annan viktig information på ett säkert sätt.

Datasäkerhet

En av Skaala s främsta uppgifter är att säkerställa uppgifternas datasekretsess, tillgänglighet och integritet. Detta gäller på motsvarande sätt för affärs- och företagshemligheter, kunduppgifter, personuppgifter och annan viktig information.

För detta syfte måste Skaala vidta tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder enligt senast beprövade teknik och internationellt erkända säkerhetstekniska regler och normer, samt förbättra dem fortlöpande.

Google Analytics

Dessa webbsidor använder Google Analytics, en webbanalystjänsten från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder ”cookies”, dvs. textfiler som sparas på din dator, och gör det möjligt för oss att analysera hur du använder vår webbplats. Vi registrerar till exempel information om ditt operativsystem, din IP-adress, den webbsida som du besökte innan du öppnade vår sida (referrer-URL) samt det datum och den tid då du besökte vår webbplats. Den information om hur du använder vår webbplats som sparas av denna textfil överförs normalt till någon av Googles servrar i USA och lagras där. Google använder denna information för att analysera hur du använder vår webbplats, för att sammanställa rapporter över webbsideaktiviteter för webbsidornas operatör, samt för att utföra andra tjänster som är kopplade till användningen av webbsidorna och Internetanvändningen. Google överför vid behov även denna information till tredjepart om detta krävs på grund av lagar och föreskrifter eller om tredjepart behandlar dessa uppgifter på uppdrag åt Google. Google kommer under inga omständigheter att koppla ihop din IP-adress med andra uppgifter. Du hittar mer information om detta direkt hos Googles dataskyddsdeklaration.

Du kan förhindra att de uppgifter som sparas i cookies när du använder våra webbsidor (inkl. din IP-adress) registreras eller behandlas av Google genom att du laddar ned och installerar följande webbläsartillägg som finns tillgänglig på följande länk:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

I såna fall är det dock möjligt att du i vissa fall inte kan använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut. Genom att du använder vår webbplats godkänner du att Google behandlar dina personuppgifter som hämtats in på det sätt och till det syfte som beskrivs ovan.

Google använder DoubleClick DART-cookies
Användare kan inaktivera användningen av DART-cookies genom att öppna dataskyddsbestämmelserna hos annonsnätverket och Googles innehålls-annonsnätverk. Här sparas inte användarens direkta personuppgifter, utan endast Internetprotokoll-adressen. Denna information används för att automatiskt känna igen dig nästa gång du besöker vår webbplats.

Du kan självfallet besöka våra webbsidor även utan några cookies. Om du inte vill att vi känner igen din dator, kan du förhindra att vi sparar cookies på din hårddisk genom att välja ”inte godkänna några cookies” i dina webbläsarinställningar. Se anvisningarna från din webbläsartillverkare för detaljerad information. Om du inte godkänner några cookies kan detta medföra att du inte kan använda alla funktioner eller tjänster.

Cookies

Cookies är små textfiler som sparas på din dator och som används av din webbläsare. Cookies orsakar inga skador på din dator och innehåller inga virus. Vi avläser inte några av dina personuppgifter. Du kan inaktivera cookies på din webbläsare. På så sätt kan några cookies inte längre sparas på din dator.

Citat enligt Telekommunikationsgesetz-Novelle 2011
”Användarens godkännande för att registera och läsa cookies gäller på så sätt som konkludent via hanteringen av motsvarande webbläsarinställningar (passivt godkännande).”

E-postsäkerhet

Om du skickar ett e-postmeddelande till oss, använder vi endast din e-postadress för kontakten med dig. Observera att dataöverföringen på Internet kan uppvisa säkerhetsluckor. Det är inte möjligt att fullständigt hindra tredjepart från att få åtkomst till uppgifter.

Dataskyddskoordinering

Kontakta oss gärna på info@skaala.com du vill veta mer om hur vi arbetar med dataskydd.