fbpx

Skötselråd för din Skaala dörrar

Skaala-produkterna är designade för minimalt underhåll.

Behovet av underhåll varierar beroende på klimat, region och konstruktion. Regelbundet underhåll förebygger problem. Garantin gäller endast vid korrekt montering och underhåll enligt Skaalas anvisningar.

Vi rekommenderar att dörrarna kontrolleras minst två gånger per år.

Dörrunderhåll

 • Minst två gånger per år men med fördel varannan månad skall du rengöra din ytterdörr
 • Vi rekommenderar att fanérbeklädda dörrar oljas in direkt efter montering och sedan minst en gång per år, vid behov oftare.
 • Ersätt lösa eller skadade tätningar med en motsvarande produkt.
 • Smörj gångjärnen och låsen i samband med rengöring.
 • Justera dörrbladet vid behov.
 • Målade produkter torkas med en fuktig trasa. Använd ett basiskt rengöringsmedel.
 • Undvik kraftiga lösningsmedel eller rengöringsmedel, då dessa kan påverka glansen på målade ytor.
 • Vid användning av mögelborttagningsmedel, kontakta först tillverkaren eftersom vissa mögelrengöringsmedel kan lösa upp färgen.
 • Om dörren är beklädd med aluminium är denna yta underhållsfri. Du måste dock rengöra dörren regelbundet, minst en gång per år.
 • Ytbehandlingen av utvändiga trä- och skivelement bör kontrolleras årligen. Eventuella skador eller sprickor i ytan måste åtgärdas omgående.

Särskild underhåll för målade dörrar

Förutom de allmänna underhållsråden ovan bör du ta hänsyn till följande om du har en målad dörr:

 • För att förlänga livslängden på din dörrs ytbehandling, börja med att behandla din dörr redan vid monteringen och sedan två gånger om året med flytande hårdvax. Du kan använda bil- eller möbelvax. Se till att vaxet inte innehåller slipmedel eller silikon.
 • Placera din dörr under ett entrétak för att skydda den mot väderpåverkan. Särskild om dörren är monterad i liv med väggen.
 • Om det uppstår skador på ytbehandlingen skall du omedelbart rätta till dem med akrylfärg för utomhusbruk. Tveka inte att kontakta oss för att få information om rätt kulör för din dörr.
 • Tänk på att mörka färger har en tendens att blekna, och detta omfattas inte av garantin.
 • Om färgen uppvisar blåsor, flagor eller matthet ska dörren målas om

För mer information om underhållsintervallen för täckmålade träprodukter läs här:

https://www.traguiden.se/underhall/ytbehandling-och-underhall/ytbehandling-och-underhall–generellt/ytbehandling/beraknade-underhallsintervall/

 

Glasunderhåll

 • Använd ett milt glasrengöringsmedel.
 • Om det finns fläckar på glaset som inte går att tvätta bort med vanligt rengöringsmedel bör dessa avlägsnas försiktigt med en glasskrapa.
 • För borttagning av lim, målarfärg eller motsvarande rekommenderas xylen som finns att köpa bland annat i färghandeln eller välsorterade varuhus.
 • Rengör aldrig målade trä- eller aluminiumytor med dessa medel, och försäkra dig om att medlet inte kommer i kontakt med trä- och aluminiumytor vid rengöring av glaset.
 • När du har använt något av lösningsmedlen ovan, var noga med att tvätta om fönstret efteråt med ett milt rengöringsmedel och vatten.
 • Puts/betong som fastnar på glaset i samband med byggnation måste tas bort omgående. Använd rikligt med vatten, ett milt basiskt rengöringsmedel eller xylen.
 • Undvik att gnugga och försök inte ta bort torr smuts.

Vid underhåll och rengöring av ytbehandlat glas (självrengörande Activ-glas, K-glas och FrostFree-glas) ska du tänka på följande:

 • Undvik hårda och spetsiga verktyg (t.ex. skrapor och stålull) eftersom mekanisk gnidning mot glaset kan orsaka skador på glasytan som inte går att reparera.
 • Se till att glaset inte kommer i kontakt med metallföremål.
 • Undvik kemikalier som kan orsaka bestående skador på glasytan.
 • Använd aldrig kraftigt sura eller basiska ämnen.
 • Rengör inte glaset i direkt solljus.

LADDA NER VÅR SKÖTSEL- OCH BRUKSANVISNING HÄR