fbpx

Det perfekta Fönstret för fönsterbyte i svenska flerfamiljehus från 1920-1960 talet

Historisk design, modern funktionalitet

Med glasdagmått identiska med dem från 1920- till 1950-talet erbjuder PanNordic en oslagbar kombination av estetik och prestanda. Vår smäckra profil, på endast 79 mm från karmkant till glas och 110 mm för mötesbåge, garanterar maximal glasyta. Detta är avgörande i våra smalhus, där det redan från början monterades relativt små fönster. Här räknas varje
kvadratcentimeter glas för att säkerställa tillräckligt med dagsljus även efter fönsterbytet.

Optimal ljuddämpning

Med en konstruktion designad för maximal ljuddämpning uppnår PanNordic ljudvärden upp till RW 47 dB för 115 mm karm och RW 52 dB för 210 mm karm, vilket garanterar en tyst och lugn inomhusmiljö.

Autentisk kittfalsvinkel

Trots en modern aluminiumutsida, efterliknar PanNordics unika design traditionella inglasningsmetoder. Genom att välja en matt lackad yta uppnås ett närmast autentiskt utseende som speglar gångna tiders hantverksskicklighet.

Förstklassiga energiprestanda

Tack vare sin slanka design och stora glasyta levererar PanNordic exceptionella U-värden från 1.0 W/m2K (standard för 115 mm karmdjup) till 0.95 W/m2K (för karmdjup 131-210 mm). Vi har även möjlighet att leverera dessa fönster med ännu lägre U-värden på 0.8 W/m2K, vilket sätter en ny standard för energieffektivitet.

Innovativa mötande bågar

PanNordic tar tillvara på det traditionella tvåluftsfönstrets fönsterkonstruktion utan mittpost, vilket möjliggör fullständig öppning som skapar en känsla av rymd och frihet vilket är ett viktigt designelement i svenska sekelskifteshus och smalhus.

Anpassningsbar för fasadtilläggsisolering

För projekt som kräver djupare karmdjup (175 mm), erbjuder PanNordic en lösning som på ett elegant och förmånligt sätt täcker distansskillnaden mellan gammal och ny tilläggsisolerad fasad, säkerställande en enhetlig och estetiskt tilltalande helhetsbild.

Sofistikerad Smäckerhet:

Skaalas PanNordic fönster med traditionella mötande bågar inbäddat i en putsad tegelfasad. Genom glaset syns ett samtida kök med rostfria stålapplikationer.

PanNordic är inte bara snygg; den är historiskt korrekt. Med karmmått från kant till glas på endast 79 mm och en mötesbåge på bara 110 mm, får du samma glasdimensioner som de klassiska fönstren från 1920-1950. Ett perfekt komplement till din byggnads historiska charm.

FUNKTIONALITET & ENKELHET

Närbild av ett öppnat PanNordic fönster med detaljerade mötande bågar perfekt till fönsterbyte

Utrusta ditt fönster med en fönsterbroms för smidig vädring. Den passiva delen är enkel att hantera med ett engreps handtag i spanjoletten. Dessutom kan fönsterbågarna tas isär snabbt med bara ett knapptryck och kopplas lika lätt ihop igen.

Förbättra Hemmets Energiförbrukning genom Fönsterbyte

När det kommer till att förbättra ett hem energimässigt är fönsterbyten en av de mest effektiva åtgärderna. Ett byte till nya, energieffektiva fönster kan nämligen minska både energiförlusten och de årliga uppvärmningskostnaderna avsevärt.

Varför byta fönster?

Gamla fönster, särskilt de med endast ett enkelt glas, är ofta stora källor till värmeförlust. De är inte bara ineffektiva när det gäller att hålla värmen inne under vintern, utan de kan också bidra till onödig uppvärmning under sommarmånaderna. Genom att byta ut dessa mot moderna fönster med dubbelglas eller till och med treglas, kan man skapa en mer energieffektiv byggnad.

Hur påverkas inomhusmiljön?

Utöver de energibesparande fördelarna bidrar nya fönster även till en förbättrad komfort inomhus. De minskar drag och kallras som gamla fönster ofta orsakar när kall luft sipprar in. Det nya glaset kan också hjälpa till att minska buller utifrån, vilket är en betydande fördel i ljudliga områden.

Kulturella och estetiska överväganden

För byggnader med historiskt värde är det viktigt att noggrant överväga typen av fönster som ska installeras för att bevara byggnadens karaktär och estetiska värde. I dessa fall kan det vara lämpligt att välja fönster som imiterar de ursprungliga fönstrens utseende men med förbättrad energieffektivitet.

Bygglov och regelverk

Innan man påbörjar ett fönsterbyte är det klokt att kontakta kommunen för att förstå vilka byggregler som gäller. I vissa fall kan bygglov krävas, särskilt om byggnaden är kulturklassad eller om det finns särskilda estetiska krav i området.

Ekonomiska överväganden

Kostnaden för att byta fönster varierar beroende på val av material och typ av glas. Även om initialkostnaden kan vara hög, kan de långsiktiga besparingarna på uppvärmningskostnader göra investeringen mycket lönsam. Dessutom finns det ibland statliga stöd och subventioner att tillgå för energieffektiviserande åtgärder, vilket kan minska den ekonomiska bördan.

Sammanfattningsvis

Att byta till nya, energieffektiva fönster är inte bara en investering i ditt hem, utan också en investering i en hållbar framtid. Med de rätta fönstren på plats kan du njuta av ett behagligare inomhusklimat, lägre energiräkningar och veta att du bidrar till en minskad miljöpåverkan.

Mer information om energirenovering finner du hos energimyndigheten