Regelbundet underhåll förebygger problem

Skaala-produkterna är designade för minimalt underhåll. Behovet av underhåll varierar beroende på klimat, region och konstruktion. Vi rekommenderar fönsterkontroll minst en gång per år. Regelbundet underhåll förebygger problem. Garantin gäller endast vid korrekt montering och underhåll enligt Skaalas anvisningar.

Fönsterunderhåll

 • Tvätta målade ytor och tätning i samband med fönstertvätt, dock minst en gång per år.
 • En tätning som lossnar eller skadas ska ersättas med motsvarande produkt.
 • Olja in gångjärnen och låsen i samband med tvätt.
 • Justera bågarna vid behov.
 • Målade produkter torkas med en fuktig trasa. Använd ett basiskt tvättmedel.
  • Undvik kraftiga lösningsmedel och onödigt tvättmedel då dessa kan påverka glansen hos målade ytor.
  • Vid användning av regelrätta mögeltvättmedel ska du höra med tvättmedelstillverkaren om ytan behöver målas om. Vissa mögeltvättmedel kan lösa upp mögelskyddsmedlet som finns i färgen.
 • Fönsterutsidorna av aluminium är underhållsfria. Du måste dock tvätta fönstren regelbundet, minst en gång per år. Vattenhålen i fönsterkarmens bottenlist ska rengöras minst en gång per år.
 • Fönster med en bredd överstigande 150 cm kräver stöd vid öppnande.

Glasunderhåll

 • Använd milda tvättmedel.
 • Finns det fläckar på glaset som inte går att tvätta bort med vanliga tvättmedel bör dessa avlägsnas försiktigt med en glasskrapa.
 • För borttagning av lim, målarfärg eller motsvarande smuts rekommenderas xylen, som finns att köpa i bl.a. färghandeln eller i välutrustade varuhus. Ett annat och lite starkare tvättmedel är aceton (för t.ex. borttagning av nagellack) som är mer effektivt vid borttagning av målarfärg.
  • Tvätta inte målade trä- eller aluminiumytor med dessa medel, och se när du rengör glas till att tvättmedlet inte kommer i kontakt med målade ytor.
  • När du använt ovanstående lösningsmedel ska du tvätta om fönstret med ett milt tvättmedel och vatten.
 • Puts/betong som fastnar på glaset i samband med byggnation ska tas bort omgående. Rengöring ska alltid ske med rikliga mängder vatten, ett milt basiskt tvättmedel eller med xylen.
 • Undvik att gnida och försök inte ta bort torr smuts.
 • Vid underhåll och rengöring av ytbehandlat glas (självrengörande Activ-glas, K-glas [selektivt] och FrostFree-glas) ska du tänka på följande:
  • Undvik hårda verktyg (t.ex. skrapor, stålull). Mekanisk gnidning mot glaset kan skada glasytan som kanske inte går att reparera.
  • Undvik all kontakt mellan glas och metallföremål.
  • Undvik kemikalier som kan orsaka bestående skada på glasbeläggningen.
  • Använd aldrig kraftigt sura eller basiska ämnen.
  • Tvätta inte glaset under direkt solljus.
 • Vid underhåll av brandfönster (EI30 eller EI15/E30) ska du dessutom tänka på följande: Om den expanderande brandtätning som omger bågen eller isoleringsglaset skadas måste dessa ersättas med motsvarande produkter. Vi rekommenderar att du kontaktar tillverkaren i dessa fall. Tätningar ska inte avlägsnas i samband med tvätt eller underhållsmålning. När du öppnar ett stort (över 1 m²) brandfönster för tvätt måste du se till att det finns stöd under fönstret. Brandfönster kräver stöd vid mindre storlekar än vanliga fönster då glasen som används är betydligt tyngre.

Användning och underhåll av tillval

Plocka ner lösa fönsterspröjsar före tvätt.

 • Rengör spröjsen med en fuktig trasa. Använd ett basiskt tvättmedel.

Rengör insektsbågar regelbundet.

 • Vi rekommenderar att du tar ner insektsbågar och insektsbågar av trä inför vintern. Då slipper du skador orsakade av vatten, is och fåglar. Det är dock väldigt viktigt att tvätta näten inför vintern. Tänk på att Skaalas garanti inte omfattar skador orsakade av externa faktorer (t.ex. vatten/is, fåglar).

Vi rekommenderar att filtren i tilluftsventilerna rengörs minst två gånger per år.

 • Du öppnar ventilen och filterenheten genom att skruva loss skruvarna i karmen. Inne i filterenheten hittar du ett cellplastfilter som kan tvättas med tvål.
 • Luftkanalen för ljudisoleringen ska dammsugas. Undvik att skada ljudisoleringsmaterialets skyddsbeläggning.

Biobe ThermoPlus-tilluftsfönster

 • Justering av fönsterläge (sommar, vinter, stängt)
  • Du justerar fönsterläget (sommar, vinter, stängt) med spaken längst ut på ventilen. Vrid till vänster för sommarläge, mitten för stängt och höger för vinterläge.
 • Byte av ventil och ventilfilter
  • Vi rekommenderar filterbyte två gånger per år.
  • Ljuddämpningen ska sitta kvar i samband med rengöring.
  • Luftkanalerna för ljuddämpningen ska rengöras med t.ex. dammsugare.
  • Filtermaterialet tål inte tvätt.
  • Vi rekommenderar att andra plast- och aluminiumytor torkas med en fuktig trasa med ett milt tvättmedel.
  • Lösningsmedel får inte användas.

Persienner

 • Persienner som monteras mellan glasskivor kräver inget underhåll. Det räcker med regelbunden rengöring med dammsugare eller en aningen fuktig trasa utan tvättmedel.
 • För persienner som monteras utanpå glasskivorna ska vridmekanismen smörjas in med 100 % silikon ungefär vartannat år.

Ytbeläggningen av utvändiga trä- och skivelement bör kontrolleras årligen. Eventuella skador eller sprickor i ytan bör åtgärdas omgående.

Produkternas skötselråd kan du ladda ner här

Pyydä käymään