Regelbundet underhåll förebygger problem

Skaalas produkter är designade för minimalt underhåll. Behovet av underhåll varierar beroende på klimat, region och konstruktion. Vi rekommenderar att kontrollera dina fönster minst en gång per år. Regelbundet underhåll förebygger problem. Garantin gäller endast vid korrekt montering och underhåll enligt Skaalas anvisningar.

Fönsterunderhåll

 • Tvätta målade ytor och tätningar i samband med fönstertvätt minst en gång per år.
 • Tätning som lossnar eller är skadade skall ersättas med motsvarande produkt.
 • Smörj gångjärn och spanjolett i samband med tvätt.
 • Justera fönsterbågarna vid behov.
 • Målade produkter torkas med en fuktig trasa. Använd ett basiskt tvättmedel.
  • Undvik kraftiga lösningsmedel eller tvättmedel, då dessa kan påverka glansen på målade ytor.
  • Vid användning av mögeltvättmedel skall du kontakta tvättmedelstillverkaren först. Vissa mögeltvättmedel kan lösa upp färgen.
 • Fönsters aluminiumdelar är underhållsfria. Du skall dock tvätta fönstret regelbundet, minst en gång per år. Vattenhålen i fönsterkarmens bottenlist skall rengöras minst en gång per år.
 • Observera att inåtgående fönster, där bredden överstigande 1,5 m, kräver stöd vid öppnande.

Glasunderhåll

 • Använd ett milt glastvättmedel.
 • Finns det fläckar på glaset som inte går att tvätta bort med vanligt tvättmedel bör dessa avlägsnas försiktigt med en glasskrapa.
 • För borttagning av lim, målarfärg eller motsvarande smuts rekommenderas xylen. Det finns att köpa i bl.a. färghandeln eller i välutrustade varuhus. Alternativ kan aceton (för t.ex. borttagning av nagellack) användas, som är mer effektivt för borttagning av målarfärg.
  • Tvätta aldrig målade trä- eller aluminiumytor med ovan nämnda medel, och försäkra dig om att medlet inte kommer i kontakt med trä- och aluminiumytor vid rengöring av glaset.
  • När du använda ovan nämnda lösningsmedlet skall du tvätta om fönstret efteråt med ett milt tvättmedel och vatten.
 • Puts/betong som fastnar på glaset i samband med byggnation skall tas bort omgående. Rengöring skall då alltid ske med rikliga mängder vatten, ett milt basiskt tvättmedel eller med xylen.
 • Undvik att gnida och försök inte ta bort torr smuts.
 • Vid underhåll och rengöring av ytbehandlat glas (självrengörande Activ-glas, K-glas och FrostFree-glas) ska du tänka på följande:
  • Undvik hårda och spetsiga verktyg (t.ex. skrapor, stålull). Mekanisk gnidning mot glaset kan skada glasytan som inte går att reparera.
  • Undvik att glaset kommer i kontakt med metallföremål.
  • Undvik kemikalier som kan orsaka bestående skada på glasbeläggningen.
  • Använd aldrig kraftigt sura eller basiska ämnen.
  • Tvätta inte glaset under direkt solljus.
 • Vid underhåll av brandfönster (EI30 eller EI15/E30) ska du dessutom tänka på följande:
  • Om den expanderande brandtätning som omger bågen eller isoleringsglaset skadas måste den ersättas med motsvarande produkt. Vi rekommenderar att du kontaktar tillverkaren i dessa fall. Tätningar skall inte avlägsnas i samband med tvätt eller underhållsmålning. När du öppnar ett stort (över 1 m²) brandfönster för tvätt måste du se till att det finns stöd under fönstret. Brandfönster kräver stöd vid mindre storlekar än vanliga fönster då glasen som används är betydligt tyngre.

Användning och underhåll av tillbehöret

Plocka ner lösa fönsterspröjsar före tvätt.

 • Rengör spröjsen med en fuktig trasa. Använd ett basiskt tvättmedel.

Rengör insektsbågar regelbundet.

 • Vi rekommenderar att du tar ner insektsbågar inför vintern för att slippa skador som orsakas av vatten och is. Det är väldigt viktigt att tvätta näten inför vintern. Tänk på att Skaalas garanti inte omfattar skador orsakade av extern påverkan (t.ex. is, fåglar)

Rengör filter i tilluftsventilerna minst två gånger per år.

 • Du öppnar ventilen och filterenheten genom att skruva loss skruvarna ventilen från karmen. I filterenheten finns det ett cellplastfilter som kan tvättas med tvål.
 • Luftkanalen för ljudisoleringen skall dammsugas.

Biobe ThermoPlus-tilluftsfönster

 • Justering av fönsterläge (sommar, vinter, stängt)
  • Du justerar fönsterläget (sommar, vinter, stängt) med spaken längst ut på ventilen. Vrid till vänster för sommarläge, mitten för stängt och höger för vinterläge.
 • Byte av ventil och ventilfilter
  • Vi rekommenderar filterbyte två gånger per år.
  • Ljuddämparen skall sitta kvar i samband med rengöring.
  • Luftkanalerna för ljuddämpningen ska rengöras med t.ex. dammsugare.
  • Filtermaterialet tål inte tvätt.
  • Vi rekommenderar att alla plast- och aluminiumytor torkas med en fuktig trasa med ett milt tvättmedel.
  • Lösningsmedel får inte användas.

Persienner

 • Persienner som monteras mellan glasen kräver inget underhåll. Det räcker med regelbunden rengöring med dammsugare eller en fuktig trasa utan tvättmedel.
 • Vid utanpåliggande persienner skall vridmekanismen smörjas med silikonspray vartannat år.

Utvändiga träytor

 • Utvändiga träytor skall kontrolleras årligen. Eventuella skador på ytorna skall åtgärdas omgående.

Ladda ner vår skötsel- och bruksanvisning här

Pyydä käymään