fbpx

Regelbundet underhåll förebygger problem

Skaalas fönster är designade för att kräva minimalt med fönsterunderhåll. Dock kan underhållsbehovet variera beroende på faktorer som klimat, läge och fönsterkonstruktion. Vi råder dig att utföra fönsterunderhåll minst en gång om året. Regelbunden kontroll och underhåll hjälper till att förebygga problem och säkerställer att fönstren förblir i toppskick. Det är också viktigt att notera att Skaalas garanti gäller endast vid korrekt montering och fönsterunderhåll enligt våra riktlinjer.

Fönsterunderhåll

 • Rengör målade ytor och tätningar i samband med fönstertvätt minst en gång per år.
 • Ersätt lösa eller skadade tätningar med en motsvarande produkt.
 • Smörj gångjärn och spanjolett i samband med rengöring. Vi rekommendera Smörjolja från LeifArvidsson
 • Justera fönsterbågarna vid behov.
 • Målade produkter torkas med en fuktig trasa. Använd ett basiskt rengöringsmedel.
 • Undvik starka lösningsmedel eller rengöringsmedel då dessa kan påverka glansen på målade ytor.
 • Vid användning av mögelborttagningsmedel, kontakta först tillverkaren eftersom vissa mögelrengöringsmedel kan lösa upp färgen.
 • Fönstrets aluminiumdelar är underhållsfria. Du måste dock tvätta fönstret regelbundet, minst en gång per år. Vattenhålen i fönsterkarmens bottenlist rengörs också minst en gång per år.
 • Observera att inåtgående fönster som är mer än 1,5 m breda kräver stöd vid öppning.

Glasunderhåll

 • Använd ett milt glasrengöringsmedel.
 • Om det finns fläckar på glaset som inte går att bort med vanligt rengöringsmedel, avlägsna dem försiktigt med en glasskrapa.
 • För borttagning av lim, målarfärg eller motsvarande rekommenderas xylen som finns att köpa bland annat i färghandeln eller välsorterade varuhus. Även aceton kan användas (används exempelvis vid borttagning av nagellack), vilket är mer effektivt för borttagning av målarfärg.
 • Rengör aldrig målade trä- eller aluminiumytor med dessa medel, och försäkra dig om att medlet inte kommer i kontakt med trä- och aluminiumytor vid rengöring av glaset.
 • När du har använt något av lösningsmedlen ovan, var noga med att tvätta om fönstret efteråt med ett milt rengöringsmedel och vatten.
 • Puts/betong som fastnar på glaset i samband med byggnation måste tas bort omgående. Använd rikligt med vatten, ett milt basiskt rengöringsmedel eller xylen.
 • Undvik att gnugga och försök inte ta bort torr smuts.

Vid underhåll och rengöring av ytbehandlat glas (självrengörande Activ-glas, K-glas och FrostFree-glas) tänk på följande:

 • Undvik hårda och spetsiga verktyg (t.ex. skrapor och stålull) eftersom mekanisk gnidning mot glaset kan orsaka skador på glasytan som inte går att reparera.
 • Se till att glaset inte kommer i kontakt med metallföremål.
 • Undvik kemikalier som kan orsaka bestående skador på glasytan.
 • Använd aldrig kraftigt sura eller basiska ämnen.
 • Rengör aldrig glaset i direkt solljus.

Vid underhåll av brandfönster (EI30 eller EI15/E30) ska du dessutom tänka på följande:

Om den expanderande brandtätning som omger bågen eller isoleringsglaset skadas måste den ersättas med motsvarande produkt. Vi rekommenderar att du vid en sådan händelse kontaktar tillverkaren. Tätningar får inte avlägsnas i samband med rengöring eller underhållsmålning. När du öppnar ett stort (mer än 1 m²) brandfönster för rengöring måste du se till att det finns stöd under fönstret. Redan mindre storlekar av brandfönster kräver stöd jämfört med vanliga fönster då glaset som används är betydligt tyngre.

Användning och underhåll av tillbehöret

Plocka ner lösa fönsterspröjsar före rengöring.

 • Rengör spröjsen med en fuktig trasa. Använd ett basiskt rengöringsmedel.

Rengör insektsbågar regelbundet.

 • Vi rekommenderar att du tar ner insektsbågar inför vintern för att slippa skador som orsakas av vatten och is. Det är väldigt viktigt att rengöra näten inför vintern. Tänk på att Skaalas garanti inte omfattar skador orsakade av yttre påverkan som exempelvis fåglar och is.

Rengör filtren i tilluftsventilerna minst två gånger per år.

 • Öppna  ventilen och filterenheten genom att skruva loss skruvarna så att ventilen lossnar från karmen. I filterenheten finns det ett cellplastfilter som kan rengöras med tvål.
 • Dammsug luftkanalen för ljudisoleringen.

Biobe ThermoPlus-tilluftsfönster

 • Justering för fönsterläge (sommar, vinter, stängt)
  • Du justerar fönsterläget (sommar, vinter, stängt) med spaken längst ut på ventilen. Vrid till vänster för sommarläge, mitten för stängt och höger för vinterläge.

Byte av ventil och ventilfilter

 • Vi rekommenderar filterbyte två gånger per år.
 • Låt ljuddämparen sitta kvar i samband med rengöring.
 • Luftkanalerna för ljuddämpningen rengörs med exempelvis dammsugare.
 • Filtermaterialet tål inte rengöring.
 • Vi rekommenderar att alla plast- och aluminiumytor torkas med en trasa fuktad med ett milt rengöringsmedel.
 • Lösningsmedel får inte användas.

Persienner

 • Persienner som monteras mellan glasen kräver inget underhåll. Det räcker med regelbunden rengöring med dammsugare eller en fuktig trasa utan rengöringsmedel.
 • Om persiennerna är utanpåliggande måste vridmekanismen smörjas med silikonspray vartannat år.

Utvändiga träytor

 • Utvändiga träytor kontrolleras årligen. Åtgärda eventuella skador på ytorna omgående.

Ladda ner vår skötsel- och bruksanvisning här