fbpx

Skaalas p-märkt produktionsprocess.

P-märkt Produktionsprocess: Kvalitet i Varje Steg

I den moderna marknaden där konsumentförväntningarna växer dagligen, strävar Skaala efter hög kvalitet genom sin P-märkta produktionsprocess. Men varför betyder denna certifiering så mycket för oss, och hur påverkar det de fönster och dörrar vi erbjuder? Lär känna Skaalas engagemang för överlägsen kvalitet.

P-märkning – Vad Betyder Det?

P-märkning visar att en produkt eller tjänst inte bara uppfyller lagkrav utan även uppnår högre kvalitetsnivåer. Denna status tilldelas av den oberoende aktören RI.SE, som garanterar att företag verkligen levererar den utlovade kvaliteten.

Skaalas Engagemang för P-märkt Kvalitet

I fönsterindustrin har produktens p-märkning övergått till att omfatta hela produktionsprocessen. Hos Skaala innebär detta ett ständigt engagemang för kvalitet. Vi är stolta över att vår tillverkningsprocess är P-märkt och noggrant inspekterad av RI.SE, vilket senast bekräftades av en mycket positiv återkoppling under deras senaste besök.

Varför valde vi en certifierad Process?

  • Tillit: Kunden vet att de får en produkt av hög kvalitet.
  • Marknadsledande: Att ha en P-märkning skiljer ditt företag från mängden.
  • Förbättring: Kontinuerlig inspektion garanterar ständig utveckling och innovation.

Ytterligare Certifieringar

Förutom vår P-märkta certifiering, är Skaala också certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. ISO 9001 rör kvalitetsledningssystem och säkerställer att organisationer levererar konsekvent god kvalitet till sina kunder. ISO 14001 fokuserar på miljöledningssystem, vilket innebär att Skaala är engagerat i att minimera sin miljöpåverkan och ständigt förbättra sina miljöprestanda. Vi uppfyller även kraven för PEFC ST 2002:2020 och PEFC ST 2001:2020, vilket garanterar ett hållbart skogsbruk.

Skaalas Vision

Vår vision på Skaala är klar: vi vill vara den mest eftertraktade och omtänksamma partnern som garanterar sinnesro för alla som önskar hållbara och långvariga fönster- och dörrlösningar. P-märkning och den positiva feedbacken från RI.SE är bara ytterligare bevis på vårt engagemang för denna vision.

Skaala står för kvalitet och hållbarhet. Med P-märkning, ISO-certifieringar och vårt engagemang för hållbart skogsbruk, siktar vi konstant på att uppfylla och överträffa förväntningarna.

Mer information