fbpx

Skaalas rapporternigskanal

Från och med 2023 är företag skyldiga att tillhandahålla en säker rapporteringskanal som skyddar identiteten för personer som rapporterar om missbruk, i enlighet med lagen om skydd av personer som rapporterar om överträdelser. Denna lag förbjuder alla former av motåtgärder mot personer som rapporterar.

Lagen gäller för rapportering som rör offentlig upphandling, finansiella tjänster, förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism, produktsäkerhet, trafiksäkerhet, miljöskydd, kärnsäkerhet, livsmedels- och fodersäkerhet, djurhälsa och djurvälfärd, folkhälsa, konsumentskydd, skydd av privatlivet och personuppgifter samt säkerhet i nät- och informationssystem.

Skaala åtar sig att arbeta öppet, transparent och enligt höga etiska principer. Vårt motto ”Respecting our northern nature” innebär att:

  • Vi som företag främjar en hållbar utveckling av den nordliga naturen.
  • Vi som arbetsgivare är fast beslutna att ta hand om våra anställda.
  • Vi som experter producerar energieffektiva, långvariga och högkvalitativa lösningar som är anpassade till nordliga förhållanden.
  • Vi som partner betjänar våra kunder med expertis och vårda långsiktiga kundrelationer och partnerskap.

Observera att vår whistleblowing-kanal inte är avsedd för vanlig kundfeedback eller klagomål. För sådana ärenden, använd gärna vår feedback-sida.

För HR-relaterade frågor, vänligen kontakta hr(at)skaala.com.

whistleblowing rapportingkanal

Vi erbjuder en anonym rapporteringskanal för visselblåsning, vilket ger våra anställda, leverantörer, kunder och andra intressenter möjlighet att rapportera potentiella missförhållanden eller misstankar om beteende som bryter mot etiska principer. Alla rapporter behandlas konfidentiellt, och det krävs inga faktiska bevis för att stödja dina misstankar. Men att medvetet lämna falska rapporter är förbjudet och kan leda till ytterligare åtgärder.

Vid meningsskiljaktigheter och problem rekommenderar vi att du först kontaktar den ansvariga personen. Om detta inte är möjligt kan handledarens handledare, HR eller EMC-medlemmar fungera som kontaktpersoner. Observera att rapporteringskanalen enbart är avsedd för rapportering av misstänkta missförhållanden, medan kundfeedback bör skickas via den normala kanalen (se länken ovan).

Vi tar alla misstankar om potentiellt olaglig eller oetisk aktivitet på allvar och uppmuntrar dig att uppmärksamma oss när det finns skäl att göra det. Alla rapporter hanteras konfidentiellt av Skaalas visselblåsarteam.

Visselblåsartjänsten tillhandahålls av en tredje part, och plattformen är krypterad och lösenordsskyddad. Metadata lagras inte, och IP-adresser kan inte spåras, vilket gör det omöjligt att identifiera en anonym visselblåsare. När du har skickat in en anmälan tilldelas du ett ID och lösenord som du måste spara. Observera att anmälan endast kan göras på finska eller engelska, och anmälningar på andra språk kan inte behandlas.

Ytterligare information om insamling och behandling av uppgifter finns i Skaalas integritetspolicy.

Efter att du har skickat in din anmälan kommer du att få ett ID och lösenord som visas på skärmen. Vi rekommenderar att du sparar dessa uppgifter på ett säkert ställe, eftersom du kommer att behöva dem för att logga in på tjänsten senare och följa upp behandlingen av ärendet. Observera att du endast kan använda ditt användarnamn och lösenord för att logga in på tjänsten och ingen annan information kommer att delas med tredje part.

LÄMNA DIN ANMÄLAN NEDAN

whistleblower kanal