fbpx

Våra ljudfönster är bäst mot buller

Skaala ljudfönster Beeta klarar ljudreduktioner upp till Rw52dB

Det finns två sätt att uppnå hög ljudreduktion i fönster, tjocka glas och stor luftspalt mellan glasen.

Fönster av 2+1 konstruktion där ytter och innerbåge är separerade ger därför bättre ljudreduktion än en konstruktion med motsvarande glasning i en 3-glas kassett.

Större karmdjup ger större ljudreduktion – enkelt!

Parallelhängt konstruktion är nyckeln

Vårt ljudfönster typ Beeta med parallellhängda bågar kan tillverkas i olika karmdjup, 131, 175 och 210mm.

Kostnaden för fönstren blir lägre, eftersom vi behöver inte använda tjocka glas eller ljudlaminat i de flesta fallen. Kombinerar vi ljudlaminatglas med våra djupa karmar på 210 mm uppnår vi en ljudreduktion på 52 decibel (RW).

Dom parallellkopplade bågarna där ytter och innerbåge är hängda på sina egna gångjärnsuppsättningar tillåter även en nätt karm- och bågkonstruktion med endast 79mm avstånd från karmkant till glas vilket ger ett ovanligt stort ljusinsläpp.

Den stora glasytan är av fördel i många nyproduktionsprojekt där ljusinsläppet är av stor vikt.

Ljudreduktion genom fönsterdörrar

När det kommer till fönsterdörrar klarar inåtgående modeller en högre ljudreduktion än utåtgående eftersom konstruktionen är lika med vårt fönster typ Beeta.
Våra utåtgående fönsterdörrar av standardmodell som är kopplade med en 2+1 glaskombination kan uppnå en ljudreduktion på 45 decibel (RW).

 

Specialkonstruktion dämpat vädring

Ibland finns det ett behov av att kunna vädra men ändå få en viss ljudreduktion, oftast i fall med små lägenheter utan tyst sida.
Skaala kan erbjuda en lösning med ett helaluminiumfönster på utsida som har en luftspalt i underkant och ett invändig ljuddämpat fönster.
För mer information se vår video nedan eller kontakta oss.

Djupa karmar ger fördelar i ROT projekt

Våra Beeta fönster kan väljas med fördel till fönsterbytesprojekt, där även fasaden skall tilläggsisoleras.
Vid val av fönster med 175 mm karmdjup kommer utsidan av fönstret lagom långt ut för att täcka upp distansskillnaden från tilläggsisoleringen, samtidigt som insida fönster är kvar på exakt samma ställe som förr.
BEETA fönstrets smäckra design ger samma glasdagöppning som ett fönster från till exempel 1950-talet.
För mer information se vår video!

Hälsoproblem som orsakas av buller

Hörselskador från inomhuskällor

Inomhusbuller, såsom hög musik eller buller från hushållsmaskiner, kan leda till hörselnedsättning och tinnitus. Även om det ofta antas att musik är mindre skadligt än annat buller, är det ljudets intensitet och varaktighet som är avgörande för risken för hörselskador.

Påverkan på talförståelse och kommunikation

Buller inomhus kan försvåra kommunikation genom att maskera tal, vilket gör det svårare att uppfatta och förstå samtal. Detta är särskilt problematiskt i miljöer som skolor och arbetsplatser där klar kommunikation är avgörande.

Inlärning och kognitiva effekter

Studier visar att inomhusbuller negativt kan påverka prestation och inlärning, både för vuxna och barn. Bullret stör koncentrationsförmågan och kan distrahera från uppgifter som kräver mental ansträngning. För barn i skolmiljö kan buller leda till sämre resultat i tal- och läsförståelse samt andra kognitiva funktioner.

Sömnstörningar

Även inomhusbuller under nattetid kan störa sömnen på liknande sätt som utomhusbuller. Detta inkluderar svårigheter att somna, nattliga uppvaknanden och generellt störd sömn, vilket kan leda till trötthet och minskad funktion under dagtid.

Akustiska åtgärder och riktlinjer

Folkhälsomyndigheten rekommenderar i en publikation specifika riktlinjer för att minimera buller inomhus, inklusive begränsningar av ljudnivåer i bostäder och offentliga lokaler. Akustiska åtgärder kan innefatta förbättrad isolering, användning av ljudabsorberande material och designändringar för att reducera efterklangstid och ljudspridning.

Skaalas ljudfönster på en äldre byggnads fasad, med ett modernt SL-tåg i förgrunden

Ritningar