fbpx

Vill ni byta fönster och tilläggsisolera fasaden samtidigt?

– Välj rätt fönster!

Skaalas fönster i hus med fasadtilläggsisolering

MED SKAALAS DJUPA FÖNSTERKARMAR PÅ 175 MM ELLER 210 MM FÅR NI DET BÄSTA RESULTATET VID TILLÄGGSISOLERINGEN!

Våra djupa karmar täcker distansskillnaden mellan den gamla och nya tilläggsisolerade fasaden, vilket ger en snygg helhetsbild från både in- och utsidan.

Fönstrens smäckra design ger maximalt ljusinsläpp och följer samma dagmått jämfört med fönster från 1930 eller 1940-talet. Detta gör fönstret till det perfekta valet för att energieffektivisera våra svenska smalhus men även miljonprogrammen.

Referens

MZ Bygg och Wåhlin Fastigheter installerar Skaalas Beeta-fönster för tilläggsisolering och bullerreduktion i ett byggprojektet Posten 3 i Sundbyberg. Fönstrens djupa karmar och isolerande egenskaper underlättar installationen och bevarar byggnadens ursprungliga utseende. Projektet, planerat att avslutas våren 2024, är ett bra exempel för energieffektiva renoveringar.

Läs mer om detta projekt

Fördelar med Skaalas fönster vid tilläggsisolering

 • Extremt låga U-värden ner till 0,64 W/m2K vid val av 2+2 glaskonstruktion
 • Mycket bra ljudisolering upp till RW 52 dB
 • Billigare montage – Vid tilläggsisolering behöver våra fönster inte flyttas utåt i fasaden
 • Lätt att infästa – infästningspunkter hamnar i befintlig vägg och ej i isoleringen. Inget behov av infästningsplåtar.
 • Lättare att dreva, ingen risk för köldbrygga då extra monteringsbeslag inte behöver användas
 • Fönsterkarmen förblir justeringsbar med karmskruv t.ex. Adjufix
 • Den gamla fönsterbänken kan behållas och behöver ej ersättas
 • Oförändrat invändig smyg, inga extra åtgärder
Närbild av ett Skaala-fönster elegant monterat i en tilläggsisolerad fasad.
Monterat fönster omgivet av färsk tilläggsisolering på fasaden, väntar på putsning

Vårt fönster monteras invändigt på samma plats som ditt tidigare fönster och fönsterbänken kan sitta kvar. Dessutom förblir både den invändiga och utvändiga smygen oförändrade trots att tilläggsisoleringen har installerats på fasaden.

Skaala-fönster nyligen monterat i en tilläggsisolerad och putsad fasad som väntar på målning.

Fönstret kan nu putsas in och ett standard fönsterbleck monteras.

Färdigt resultat – Fönstrets smäckra design med med endast 78 mm från karmkant till glas ger maximalt ljusinsläpp.

Vårt fönster på plats

Jonas Hamberg, senior advisor på Skaala, förklarar konceptet tilläggsisoleringsfönster

Varmare

Ett av marknadens bästa U-värden 0.64 W/m2K

Tystare

Extremt bra bullerdämpning RW 52 dB

Billigare

Enklare montage sparar pengar

Snyggare

Endast 78 mm dagmått ger maximalt ljusinsläpp

Skaala BEETA 2020

bästa lösningen för tillägsisolerade fasader

 • Karmdjup 115 mm, 131 mm, 175 mm och  210 mm
 • U-värde standard 0,95 W/m2K
 • U-värde tillval 0.79 W/m2K
 • LT-värde 68 % (standard glas)
  • alternativa glas för högre LT-värden finns
 • Ljuddämpning upp till RW 52 dB
 • Endast 78 mm karm och båge, vilket ger större ljusinsläpp jämförd med andra svenska tillverkare
 • Spanjolettlåsning
 • Fönsterbroms tillval
 • Hakkolvspanjolett tillval
 • Handtag standard HOPPE Tokyo
 • CE-märkt brandfönsterutförande EI30 finns
Kolmilasinen ikkuna - Skaala beeta ikkunan läpileikkauskuva Skaalas ljudfönster BEETA Skaalas fönster
Nelilasinen Skaalas lågenergifönster ALFA 2+2 glas

Skaala ALFA 40

Vårt bästa energifönster

 • Karmdjup 131 mm, 175 mm och  210 mm
 • U-värde standard 0,6 W/m2K
 • LT-värde 59 % (standard inklusive FrostFree glas)
 • LT-värde 64% (utan FrostFree glas)
 • Ljuddämpning upp till RW 51 dB
 • Endast 83 mm karm och båge, vilket ger större ljusinsläpp jämförd med andra svenska tillverkare
 • Spanjolettlåsning
 • Fönsterbroms tillval
 • Hakkolvspanjolett tillval
 • Handtag standard HOPPE Tokyo