fbpx

Skaalas utökade produktgaranti

för privatkunder i Sverige

Förutom vad som anges i Skaalas allmänna garantivillkor, gäller följande utökade garantitider vid leverans av fönster- och dörrprodukter till privatkunder i Sverige som har köpt sina produkter direkt av Skaala IFN OY genom Skaalas landsorganisation i Sverige. Dessa villkor gäller inte för produkter levererade innan 24. Augusti 2017. Om du har köpt dina Skaala produkter genom ett annat företag eller en montör, kontrollera gärna med det företaget vilka garantivillkor du har.

När fönster- och dörrprodukter levereras till företag i Sverige gäller villkor enligt ABM07 eller de villkor som är överenskommna i samband med beställningen.

Från och med den 1 februari 2021 ger Skaala IFN Oy följande utökade tillverkargarantier för fönster och dörrar.

Tio års garanti

 1. Beständigheten hos ytbehandlingen på aluminiumprofiler.
 2. Målade inre trädelar.
 3. Fuktighetstätheten i mellanrummet hos isolerglaselement i fönster.
 4. Att ytterdörrar förblir raka.

för privatkonsumenter och bostadsaktiebolagskunder i Finland

Förutom vad som anges i Skaalas allmänna garantivillkor, gäller följande utökade garantitider vid leverans av fönster- och dörrprodukter till privata konsumenter och bostadsaktiebolagskunder i Finland. När fönster- och dörrprodukter levereras till företag eller andra än konsument- och bostadsaktiebolagskunder, eller till länder utanför Finland, gäller Skaalas allmänna garantivillkor (enligt orderbekräftelse och bruksanvisning) eller de garantivillkor som anges i entreprenadavtalet.

Från och med den 1 februari 2021 ger Skaala IFN Oy följande utökade tillverkargarantier för fönster och dörrar levererade till Finland i konsument- och bostadsaktiebolagshandel:

Tio års garanti

 1. Beständigheten hos ytbehandlingen på aluminiumprofiler.
 2. Målade inre trädelar.
 3. Fuktighetstätheten i mellanrummet hos isolerglaselement i fönster.
 4. Att ytterdörrar förblir raka.

I dessa garantivillkor bör följande beaktas:

Denna utökade garanti gäller endast i Finland och för privatkunder i Sverige som har köpt sina produkter direkt via Skaalas svenska landsorganisation.
Den utökade garantin täcker inte eventuella färgförändringar på produkterna.

Skaala IFN Oy ansvarar inte för fel om:

 1. Felet har orsakats av att produkten har installerats i strid med Skaalas användarmanual, eller om produkten inte har underhållits och skötts regelbundet.
 2. Felet beror på förhållanden som överstiger normal fuktnivå (25–60% RH%) eller fukt från omgivande konstruktioner. Skador som kan orsakas av överdriven fukt inkluderar till exempel öppning och differentiering av foghörn, färgavflagning, differentiering i limfogar på trädelar, problem med gångpassning samt oxidering och rost på metallkomponenter.
 3. Felet har uppstått på grund av felaktig användning.
 4. Produkten har ändrats eller reparerats med reservdelar och/eller metoder som strider mot Skaala IFN Oy:s instruktioner.
 5. Produkten har varit utsatt för ovanliga naturkrafter eller ovanliga värme-, korrosions- eller miljöförhållanden.
 6. Produkten har inte skyddats på lämpligt sätt / enligt Skaalas instruktioner vid lagring före installation.
 7. Felet beror på ventilationen i byggnaden (otillräcklig eller obalanserad luftcirkulation eller ventilation, överdriven fukt i inomhusluften).
 8. Felet beror på byggnadens och/eller konstruktionernas skick, deras rörelse, liv eller markens sättning.
 9. Om mörka persienner används med isolerglaselementen, gäller inte garantin för termiska spänningar. I garantin för isolerglaselement tillämpas dessutom de storleks- och formbegränsningar som definieras i punkt 13.5 i Glasbranschföreningens garantivillkor för byggnadsglas.

Kunden måste göra ett felanmälan inom trettio (30) dagar från det att felet upptäcktes.

Fönster och dörrars allmänna garantivillkor

Här beskrivs Skaalas allmänna garantivillkor.

Garanti

Skaala IFN Oy beviljar 2 års produktgaranti på sina tillverkade produkter. Garantin gäller för fönster och dörrars konstruktion, material och tillbehör som specificeras i orderbekräftelsen. Alla strukturella ändringar som gjorts på produkten utan Skaalas skriftliga godkännande är förbjudna och leder till att garantin upphör. Skador som orsakats av externa faktorer (såsom vatten, is, fåglar) täcks inte av garantin.

Garantiperioden börjar när produkten levereras till kunden.

Om en produkt ersätts med en ny del, omfattar garantin:

 • Leverans av den nya delen i produktförsäljning.
 • Leverans och installation av den nya delen i installationshandel.

Fönstergaranti

Skaala beviljar 2 års konstruktionsgaranti för sina fönster. Garantin är giltig endast om fönstret har installerats och underhållits enligt instruktionerna och inte har skadats av vatten eller solens påverkan.

Obs! Vid vissa årstider, när luftfuktigheten är hög, kan fönstren också imma på yttre glasets yttre sida. Denna kondens beror antingen på låg inomhustemperatur eller fönstrets goda värmeisolerande egenskaper. Värmeutstrålningen från insidan är inte tillräcklig för att hålla glaset torrt. Vanligtvis bildas kondens på utsidan av det yttre glaset på natten och i gryningen. Kondensen försvinner när luften värms upp och skadar inte fönstret. Periodisk imbildning är en egenskap hos välisolerande fönster. Skaala FrostFree-fönster förblir immfria under alla förhållanden. Läs mer: skaala.com/ikkunat.html

Läs mer om fönsterunderhållet

Garanti för målad ytter- och balkongdörr

Skaala beviljar 10 års garanti för att dörren ska förbli rak och 2 års konstruktionsgaranti för sina tillverkade och enligt installationsanvisningarna korrekt installerade dörrar. Dörren böjer sig inte permanent mer än 5 mm.

Garantin gäller endast om dörren har installerats och underhållits enligt anvisningarna och inte har skadats av vatten eller solens påverkan. Med vattenskador avses i detta sammanhang att byggnaden saknar ordentlig grund, att det inte finns något tak på utsidan för att förhindra att regnvatten rinner ner på dörrytan eller att dörren på insidan (till exempel i badrum) har utsatts för större fukt- och temperaturvariationer som inte har beaktats/förhindrats. Garantin gäller inte om dörrens underhåll inte har utförts enligt Skaalas instruktioner när det gäller solens påverkan.

Ingen konstruktions- eller rakgaranti beviljas för svart täckmålad HDF-panel ytter- eller balkongdörr, eftersom solljus/värme kan orsaka böjning eller formförändring i dörrkarmen.

Läs mer om dörrunderhållet

Garanti för fanerad ytter- och balkongdörr

Skaala beviljar 10 års garanti för att dörren ska förbli rak och 2 års konstruktionsgaranti för sina tillverkade och enligt installationsanvisningarna korrekt installerade dörrar. Dörren böjer sig inte permanent mer än 5 mm. Garantin gäller endast om dörren har installerats och underhållits enligt anvisningarna och inte har skadats av vatten eller solens påverkan. Konstruktionsgarantin täcker inte sprickbildning och färgförändringar på ytan av en furufaner- eller teakfaner ytterdörr som installerats i direkt solljus och regn.

Täthetsgaranti för isolerglaselement

Skaala beviljar 5 års täthetsgaranti för alla isolerglaselement i Skaala-produkter. Obs! Garantin för termiska spänningar i isolerglaselement gäller inte om de används med mörka persienner eller andra mörka ljusdämpande tillbehör. Användningen av dessa i direkt närhet till isolerglaselementet ökar risken för värmechock på grund av kraftig temperaturökning. Värmechock kan bryta glaselementet.

Obs! Garantin täcker inte glasbrott eller värmechock.

Installationsgaranti

Skaalas installationsgaranti för fönster och dörrar som installerats av Skaala IFN Oy är giltig i 2 år från det att arbetet överlämnats till kunden, förutsatt att Skaalas mottagnings-, lagrings-, hanterings- och underhållsinstruktioner har följts. Om installationen inte sker av Skaala IFN Oy, beviljas installationsgarantin av den Skaala-handlare som ansvarar för installationen.