fbpx

Pionjär inom energieffektivitet

De tidiga åren

År 1956 grundade Ylihärmä-bon Otto Hautanen ett lokalt företag som tillverkade snickeriprodukter. Till sortimentet hörde i början bl.a. trädgårdsmöbler och strykbräden.

Fönster och dörrar togs in i sortimentet i början på 1960-talet. I det här skedet var försäljningen av trädgårdsmöbler och strykbräden rikstäckande. Fönster och dörrar levererades till kunder i närområdet.

På 1970-talet föll de övriga snickeriprodukterna så småningom bort från produktionen samtidigt som fönster- och dörrförsäljningens andel av omsättningen steg. År 1977 kom Ottos äldsta söner, Jarmo och Hannu med in i företagets verksamhet.

1980- talet

På 1980-talet gjordes stora framsteg bl.a. när det gällde automatisering av produktion, försäljning och produktsortiment.

Fabriken på Ylihärmäs industriområde byggdes ut i flera omgångar. Verksamheten inriktades på fönsterproduktion och Finlands första integrerade, skräddarsydda fönstertillverkningslinjer var i användning. I slutet av årtiondet påbörjade man hantering av glas samt tillverkning av egna isolerglas. Produktionskontrollen hanterades av ett informationssystem.

Under detta årtionde ökade verksamheten nationellt och företaget blev en av de medelstora aktörerna bland fönstertillverkare.

1990-talet

Den ekonomiska recessionen i början av decenniet skakade branschen starkt. Efter utmanande tider fortsatte produktionen att växa och under 1990-talet stärkte företaget sin position bland de större medelstora tillverkarna.

Moderniseringen av produktion och produktionskontroll, som hade påbörjats under det föregående decenniet, fortsatte när man tog i bruk den utbyggda delen av fabriken och i samband med det den nya ytbehandlingslinjen med optisk övervakning.

Konceptet för industriellt tillverkade fönster med skräddarsydda mått utvecklades, nya bearbetningslinjer togs i bruk och utvecklingsprojekt för glasningsfabriken kördes igång. Lean-metoden introducerades i produktionsflödet och även försäljningssystem överfördes till datorbaserade system.

Det fästes uppmärksamhet vid produktkvalitetet bl.a. genom att som första i Finland ta i bruk ett nytt materialkoncept, ett s.k. kvalitetsträd.

Skaala-varumärket introducerades och exportverksamheten startade, med finska stockhustillverkare som kunder.

2000-talet

Skaalas tillväxt fortsatte och företaget steg till att vara en av branschens största tillverkare i Norden.

Tillväxten skedde både organiskt och genom förvärv. Försäljningskontor i Storbritannien och Sverige öppnades.

Skaala tilldelades ett flertal utmärkelser relaterade till tillväxt och sysselsättning. Den riksomfattande RIL-priset för lågenergi-fönsterutveckling överräcktes till Skaala 2007. Dessutom tilldelades Skaala Alfa-fönstret titeln som TM Rakennusmaailmas Testvinnare – Skaala Alfa var det enda fönstret som fick fem av fem stjärnor 2009.

Flera fabriksutvigdningar genomfördes och verksamheten kom att omfatta även innerdörrar och installationsarbeten. Flera förstorningar genomfördes bland annat på huvudfabriksområdet i Ylihärmä, bl.a. en ny dörrfabrik samt ett logistikcenter

Sauli Niinistö var huvudgäst på Skaalas 50-årsjubileum 2006 och fungerade även som festtalare.

2010-talet

Satsningen på  produktutveckling fortsatte och gav flera utmärkelser till Skaala. Skaala Frostfree – kondensfria  energifönster lanserades i början av decenniet och produkten tilldelades Innosuomi utmärkelsen (fri översättning ”InnovationsFinland”). Vid tillverkningen av isoleringsglas övergick man till superspacerteknologi i Alfa- och Beeta-produkterna. Skaala Alfa cLean ventilationsfönster blev tilldelat Bostadsmarknadens innovationspris. Skaala-fönstren belönades också av Byggingenjörsförbundet, när MERA-lågenergi-höghuskonceptet i Esbo fick utmärkelsen årets projekt.

Skaala investerade ständigt i utvecklingen av fabriksområdet och utvecklade ett Green Field & Factory system som betonar miljövärden. Expansionen av fabriken Ylihärmä och den toppmoderna glasbearbetningslinjen invigdes på Skaalas 60-årsjubileum 2016.

Organisationen utvecklades för att svara på ökad efterfrågan, bland annat genom etablering av dotterbolag i Ryssland, Sverige och Storbritannien.

År 2017 såldes majoritetsandelen i Skaala till den österrikiska koncernen IFN Holding Ag

Hållbar utveckling

Skaala har redan under många år fullföljt kraven för ISO 9001 certifikat för produktion, försäljning och supportfunktioner. Dessutom har Skaala en ISO 14001 miljöcertifiering som är ett bevis på att att Skaala har en arbetsmodell för att upprätthålla och utveckla företagets miljöstrategi.

Miljöfrågor har implementerats inom ramen för programmet Skaala Green Field & Factory. Som konkreta åtgärder innebär det bland annat återvinning av alla fönster och dörrar vid renoveringsobjekt.

Genom Skaalas satsningar på Safe Field & Factory ökar arbetsplatsens välbefinnande och arbetssäkerhet. Konkret har utmärkta resultat uppnåtts, till exempel när det gäller arbetsolyckor.

ISO9001 och ISO14001 certifikaten samt Safe Field & Factory-satsningarna möjliggör en standardiserad och optimal drift i en industriell storskalig arbetsmiljö. Certifikaten vittnar också för utomstående om Skaalas systematiska och moderna arbetsmetoder.

Miljöcertifikatet ISO14001 och Green Field & Factory -programmet

Skaalas produkter och tjänster förbättrar energieffektiviteten och minskar koldioxidbelastningen. Skaala strävar efter att främja hållbar utveckling i all sin verksamhet, och som implementeras genom Green Field & Factory-programmet. Huvudpunkterna i programmet är:

Försäljnings- och fältfunktioner

  • Alla produkter som ska bytas ut vid renovering går till återvinning, antingen för återanvändning eller värmeenergi – ingen deponering
  • Övergripande logistik (fönster och dörrar) – Utnyttjande av samsändning för transport

Produkter och produktion

  • Optimal användning av material är en prioritet inom produktdesign och tillverkning
  • Exakt sortering av avfall från produktion * återanvänds eller återvinns * 0 -deponeringsbelastningsmål
  • Den geogragiska placeringen av Skaalas egna komponentfabriker samt dörr och fönsterfabrik minskar behovet av transporter

Förnybar energi

  • Skaalas egna fastigheter värms upp med bioenergi-avfall från den egna produktionen
  • Skaalas fabriker använder koldioxidfri el från vattenkraft