fbpx
Svensk smalhus med gröns fönster från Skaala

Varför Byta till Nya Fönster istället för att Renovera Gamla?

Att välja nya, högpresterande fönster för ditt hem erbjuder flera långsiktiga fördelar jämfört med att bara renovera gamla fönster. Här utforskar vi fördelarna med att investera i nya fönster från Skaala.

Förbättrad Energieffektivitet

Att förstå och förbättra energieffektiviteten i ditt hem är avgörande för både att minska driftskostnader och för att skapa en mer hållbar bostad. En av de mest effektiva åtgärderna du kan vidta är att installera nya, energieffektiva fönster. Hos Skaala erbjuder vi fönster som inte bara är estetiskt tilltalande men också tekniskt avancerade för att maximera din bostads energieffektivitet. En nyckelfaktor i detta är fönstrets U-värde.

Vad är U-värden?

U-värde är ett mått som används för att ange hur bra ett fönster isolerar mot kyla, det vill säga hur mycket värme som överförs genom fönstret. U-värdet mäts i watt per kvadratmeter per kelvin (W/m²K). Ett lägre U-värde innebär att fönstret har bättre isoleringsförmåga och därmed mindre värmeförlust, vilket är avgörande för att hålla uppvärmningskostnaderna nere, särskilt i kallare klimat.

Skaalas Låga U-värden

Våra fönster är designade för att uppnå extremt låga U-värden, ner till så lågt som 0,6 W/m²K, vilket placerar dem bland de mest energieffektiva alternativen på marknaden idag. För att uppnå dessa låga U-värden använder vi flera lager av högpresterande glas tillsammans med gasfyllningar som argon. Argongas har lägre värmeledningsförmåga än luft, vilket bidrar till att minska värmeförlusten ytterligare.

Våra fönster inkluderar också andra energibesparande teknologier som lågemission (Low-E) beläggningar. Dessa beläggningar reflekterar infraröd energi (värme) tillbaka in i rummet under vintermånaderna och håller det kallare under sommaren genom att reflektera bort solens värme. Detta bidrar till att behålla en jämnare temperatur inomhus oavsett årstid, vilket förbättrar komforten och sänker energiförbrukningen.

Fördelar med Låga U-värden

Genom att välja nya fönster med låga U-värden från Skaala kan du avsevärt minska din energiförbrukning. Detta är inte bara bra för plånboken, utan även för miljön, då mindre energiförbrukning minskar husets koldioxidavtryck. Dessutom kan installation av energieffektiva fönster bidra till att uppfylla lokala byggnormer och regleringar som alltmer inriktas på hållbarhet.

Fönster med låga U-värden minskar även risken för kondens och mögelbildning, vilket kan uppstå när varm, fuktig inomhusluft möter kalla ytor på äldre, mindre isolerade fönster. Med Skaalas högpresterande fönster är dessa problem starkt reducerade, vilket bidrar till en hälsosammare inomhusmiljö och minskar behovet av underhåll och reparationer orsakade av vattenskador.

Längre Livslängd och Mindre Underhåll

En av de mest uppskattade egenskaperna hos Skaalas nya fönster är deras underhållsfria konstruktion. Våra fönster är beklädda med aluminium, ett material som står emot väder och vind utmärkt och inte kräver målning eller annat regelbundet underhåll. Denna aluminiumbeklädnad försäkrar att fönstren behåller sitt utmärkta skick år efter år, vilket erbjuder en långsiktig besparing och mindre arbetsbörda för husägare.

Fördelar med Aluminiumbeklädnad

Aluminium är inte bara starkt och lätt, utan det är också nästan helt underhållsfritt. Det behöver inte skyddas mot röta, är inte mottagligt för insektsangrepp och kommer inte att svälla, krympa eller deformeras under temperaturförändringar som trä kan göra. Dessa egenskaper gör aluminium till ett idealiskt material för fönsterkonstruktion, särskilt i områden där väder och vind ställer höga krav på byggnadsmaterialen.

Hållbarhet Över Tid

Med en konstruktion som kombinerar högkvalitativa material och avancerad teknologi är Skaalas fönster byggda för att hålla. Den förväntade livslängden för våra aluminiumklädda fönster överstiger 30 år, under förutsättning att de installeras korrekt och utsätts för normala miljöförhållanden. Detta är betydligt längre än många traditionella fönsterkonstruktioner, vilket ger husägare sinnesro och minskar behovet av framtida fönsterbyten.

Minimerat Underhåll

Det faktum att våra fönster kräver minimalt underhåll sparar inte bara tid och pengar för husägare över tid, utan minskar också den miljömässiga påverkan av underhållsprodukter som färger och lösningsmedel. Detta gör Skaalas fönster till ett miljövänligt val som bidrar till en hållbar livsstil.

Förbättrad Bullerdämpning

I en allt mer bullrig värld, där trafik, industri och stadsutveckling kontinuerligt ökar ljudnivåerna i våra livsmiljöer, blir behovet av effektiv bullerdämpning allt viktigare. Med nya fönster från Skaala får du en avancerad lösning som effektivt minskar bullret och skapar en lugnare, tystare inomhusmiljö. Våra fönster är designade för att ge optimal ljuddämpning, och de tekniska specifikationerna visar på en mycket hög förmåga att isolera mot externa ljudkällor.

Fördelarna med Ljuddämpande Fönster

Installation av Skaalas ljuddämpande fönster erbjuder flera fördelar:

Ökad Komfort: Buller har visat sig ha negativa effekter på både hälsa och välbefinnande, inklusive stress och störd sömn. Våra fönster skapar en tyst oas i ditt hem, vilket förbättrar livskvaliteten och ger en mer avslappnad vardag.
Förbättrad Koncentration och Produktivitet: För dem som arbetar hemifrån eller har studerande i hushållet kan våra fönsters ljudreducerande egenskaper betydligt förbättra koncentrationsförmågan och öka produktiviteten genom att skapa en tystare arbetsmiljö.
Ökat Fastighetsvärde: Lägenheter och hus som är tysta och fria från störande buller är mer attraktiva på fastighetsmarknaden. Installation av högkvalitativa ljuddämpande fönster är en investering som kan öka ditt hems marknadsvärde och gör det mer attraktivt för potentiella köpare.
Flexibilitet i Bostadsplacering: Med effektiv bullerdämpning blir det möjligt att bo bekvämt även i områden som är nära bullriga gator, flygplatser eller industrianläggningar, vilket breddar alternativen för bostadsplacering utan att kompromissa med livskvaliteten.

Estetik

En vanlig anledning till tvekan inför fönsterbyte är oron att nya fönster inte kommer att passa in i äldre fastigheter. Skaala har löst detta genom att erbjuda fönsterdesigns som respekterar och kompletterar traditionell arkitektur. Våra fönster återskapar de klassiska glasdagmåtten och estetiken från fastigheter byggda mellan 1920- och 1950-talen, vilket gör att de inte bara fungerar tekniskt utan också estetiskt.

Läs mer om våra fönster