Underhåll av glasskjutdörrar

Skaala-produkterna är designade för minimalt underhåll. Behovet av underhåll varierar beroende på klimat, region och konstruktion. Regelbundet underhåll förebygger problem. Garantin gäller endast vid korrekt montering och underhåll enligt Skaalas anvisningar.

Vi rekommenderar att glasskjutdörrarnas kondition och funktion kontrolleras regelbundet.

Aluminiumytor på skjutdörrar

 • Fönstrens utsida av aluminium är underhållsfri.
 • Du måste dock tvätta fönstren regelbundet, minst en gång per år.
 • Kontrollera skenornas kondition och renhet regelbundet.

Glasunderhåll

 • Använd milda tvättmedel.
 • Finns det fläckar på glaset som inte går att tvätta bort med vanliga tvättmedel bör dessa avlägsnas försiktigt med en glasskrapa.
 • För borttagning av lim, målarfärg eller motsvarande smuts rekommenderas xylen, som finns att köpa i bl.a. färghandeln eller i välutrustade varuhus. Ett annat och lite starkare tvättmedel är aceton (för t.ex. borttagning av nagellack) som är mer effektivt vid borttagning av målarfärg.
  • Tvätta inte målade trä- eller aluminiumytor med dessa medel, och när du rengör glas ska du se till att tvättmedlet inte kommer i kontakt med målade ytor.
  • När du använt ovanstående lösningsmedel ska du efteråt tvätta fönstret med ett milt tvättmedel och vatten.
 • Puts/betong som fastnar på glaset i samband med byggnation ska tas bort omgående. Rengöring ska alltid ske med rikliga mängder vatten och ett milt basiskt tvättmedel eller med xylen.
 • Undvik att gnida och försök inte ta bort torr smuts.
 • Vid underhåll och rengöring av ytbehandlat glas (självrengörande Activ-glas, K-glas [selektivt] och FrostFree-glas) ska du tänka på följande:
  • Undvik hårda verktyg (t.ex. skrapor, stålull). Mekanisk gnidning mot glaset kan skada glasytan som kanske inte går att reparera.
  • Undvik all kontakt mellan glas och metallföremål.
  • Undvik kemikalier som kan orsaka bestående skada på glasbeläggningen.
  • Använd aldrig kraftigt sura eller basiska ämnen.
  • Tvätta inte glaset under direkt solljus.

Produkternas skötselråd kan du ladda ner här

Pyydä käymään