fbpx

Underhåll av glasskjutdörrar

När du köper en skjutdörr från Skaala får du en produkt som är designad för ett minimalt underhåll. Behovet av underhåll varierar beroende på klimat, läge och konstruktion men du förebygger problem genom regelbundet underhåll. Notera att garantin endast gäller vid korrekt montering och underhåll enligt Skaalas anvisningar.

Vi rekommenderar att glasskjutdörrarnas skick och funktion kontrolleras regelbundet.

Ytor och beslag

 • Rengör målade ytor och tätningar i samband med fönstertvätt minst en gång per år.
 • Lösa eller skadade tätningar måste ersättas med en motsvarande produkt.
 • Smörj spanjoletten i samband med rengöring.
 • Kontrollera och rengör skenorna.
 • Målade produkter torkas med en fuktig trasa. Använd ett basiskt rengöringsmedel.
 • Undvik starka lösningsmedel eller rengöringsmedel då dessa kan påverka glansen på målade ytor.
 • Vid användning av mögelborttagningsmedel, kontakta först tillverkaren eftersom vissa mögelrengöringsmedel kan lösa upp färgen.
 • Dörrens aluminiumdelar är underhållsfria. Du måste dock rengöra dörren regelbundet, minst en gång per år.

Glasunderhåll

 • Använd ett milt glasrengöringsmedel.
 • Om det finns fläckar på glaset som inte går att få bort med vanligt rengöringsmedel, avlägsna dem försiktigt med en glasskrapa.
 • För borttagning av lim, målarfärg eller motsvarande rekommenderas xylen som finns att köpa bland annat i färghandeln eller välsorterade varuhus. Även aceton kan användas (används exempelvis vid borttagning av nagellack), vilket är mer effektivt för borttagning av målarfärg.
 • Rengör aldrig målade trä- eller aluminiumytor med dessa medel, och försäkra dig om att medlet inte kommer i kontakt med trä- och aluminiumytor vid rengöring av glaset.
 • När du har använt något av lösningsmedlen ovan, var noga med att tvätta om fönstret efteråt med ett milt rengöringsmedel och vatten.
 • Puts/betong som fastnar på glaset i samband med byggnation måste tas bort omgående. Använd rikligt med vatten, ett milt basiskt rengöringsmedel eller xylen.
 • Undvik att gnugga och försök inte ta bort torr smuts.

Vid underhåll och rengöring av ytbehandlat glas (självrengörande Activ-glas, K-glas och FrostFree-glas) ska du tänka på följande:

 • Undvik hårda och spetsiga verktyg (t.ex. skrapor och stålull) eftersom mekanisk gnidning mot glaset kan orsaka skador på glasytan som inte går att reparera.
 • Se till att glaset inte kommer i kontakt med metallföremål.
 • Undvik kemikalier som kan orsaka bestående skador på glasytan.
 • Använd aldrig kraftigt sura eller basiska ämnen.
 • Rengör inte glaset i direkt solljus.

LADDA NER VÅR SKÖTSEL- OCH BRUKSANVISNING HÄR