fbpx
Vridfönster från Skaala Exempel för olika fönstervärden

Fönstervärden – förstår fackspråk

Fönster spelar en avgörande roll i våra hem och arbetsplatser, inte bara estetiskt utan också funktionellt. De bidrar till byggnadens energieffektivitet, ljudisolering och övergripande komfort. Denna artikel belyser viktiga fönstervärden som LT-värde, U-värde, G-värde, ljudreduktion samt CE-märkning.

Ljusgenomsläpp (LT-värde)

LT-värdet, eller ljusgenomsläpp, mäter hur mycket synligt ljus som kan passera genom glaset. Ett högt LT-värde är önskvärt för att maximera dagsljuset och kan effektivt minska behovet av konstgjord belysning, vilket leder till energibesparingar. Värdet uttrycks som en procentandel av det totala synliga ljuset som träffar glaset​.

U-värde

U-värdet indikerar en konstruktions termiska prestanda, specifikt dess förmåga att isolera. Lägre U-värden är bättre eftersom de innebär mindre värmeförlust, vilket är kritiskt för energieffektivitet i kallare klimat. För fönster är det viktigt att detta värde anges för hela konstruktionen, inte bara för glasrutan, för att ge en rättvis bild av dess isoleringsförmåga.

Solenergi Genomsläpp (G-värde)

G-värdet, även känd som solfaktor (SF), beskriver hur mycket solvärme som överförs genom fönstret. Ett lägre G-värde innebär att mindre solvärme släpps igenom, vilket kan minska behovet av luftkonditionering och därmed sänka energikostnaderna i varmare klimat​.

Ljudreduktion

Ljudreduktionsindex, som RW (Rated Weighted Sound Reduction), samt dess komplement RW+C och RW+Ctr, är kritiska för urban miljö eller platser nära bullerkällor som trafikerade vägar eller flygplatser. Dessa värden mäter fönstrets effektivitet att dämpa olika frekvenser av ljud. Högre värden indikerar bättre ljudisolering​.

CE-märkning

CE-märkning på fönster indikerar att produkten uppfyller EU:s krav på hälsa, säkerhet och miljöskydd. Det är ett nödvändigt certifikat för alla byggprodukter som säljs inom EU och garanterar att fönstret har testats och godkänts enligt relevant EU-lagstiftning.

Sammanfattning

Att välja rätt fönster kräver en förståelse för dessa nyckelvärden. Ett högt LT-värde är fördelaktigt för ljus, medan låga U- och G-värden är bättre för termisk och solenergiprestanda. Ljudreduktionsindex bör vara högt för effektiv ljudisolering. CE-märkningen är din säkerhet för att produkten uppfyller fastställda EU-standarder. Genom att beakta dessa värden kan du välja fönster som inte bara förbättrar estetiken utan också bidrar till en mer hållbar och bekväm levnadsmiljö.