fbpx

Bostadsaktiebolaget och offentliga utrymmen.

Med en holistisk partner lyckas du

Vill ni ha ett pålitligaste och enklaste fönsterbyte med Skaala?  Vi har manga årtiondes erfarenhet av implementing projekter, så vi vet vad vi gör.

Med Skaala får ni:

 

Produktsortiment

Produkter med bra utrustningsnivå är tillverkade i Finland och designade för nordiska förhållanden.

Försäkran

Försörjningstryggheten är marknadens bästa. Produkterna kommer enligt plan.

Expertis

I tillägg till vår erfarenhet inom fönster och dörrar vi har projektlednings expertis för att samordna och genomföra stora projekt.

Serviceprocessens funktionalitet

Projektet fortskrider systematiskt och alla parter informeras om dess framsteg.

Kvalitet

Hög kvalitet är det viktigaste för oss.

Reklamationer

Service och kommunikation kommer att fortsätta efter projektets slut.

Finsk kvalitet

Bästa lösningar för energibesparing

Professionell och pålitlig service

Gratis mät- och designtjänst

Snabb underhållsservice

Sköter om hållbar utveckling

Förnybar energi

Skaalas egna fastigheter värms upp med bioenergi-avfall från den egna produktionen. Skaalas fabriker använder koldioxidfri el från vattenkraft.

Utnyttjande av samsändning för transport

Den geogragiska placeringen av Skaalas egna komponentfabriker samt dörr och fönsterfabrik minskar behovet av transporter

Ingen deponering

Alla produkter som ska bytas ut vid renovering går till återvinning, antingen för återanvändning eller värmeenergi – ingen deponering.

Läs mer