fbpx
Återställande av historiska fönster i Magneten 23

Ett industriellt arv blir ett modernt hotell

På den historiska marken i Bromma står byggnaden Magneten 23, ursprungligen en ledande kexfabrik designad av den framstående arkitekten Adrian Langendahl på uppdrag av Stockholmskexfabrik AB år 1947-48. Denna byggnad, som var en av Europas mest avancerade kexfabriker, har genomgått flera transformationer under årens lopp. Idag husera byggnaden Mornington hotellet. Med sin rika historia och unika arkitektoniska karaktär var det av yttersta vikt för Fastighets AB Gusto, nuvarande ägare, att noggrant återskapa byggnadens ursprungliga estetik i dess senaste renoveringsfas, speciellt de historiska fönstren.

Beschreibung des Bildinhalts

Skaalas roll i lösningen

Som stolt leverantör av fönsterlösningar har Skaala fått förtroendet att vara en del av detta prestigefyllda projekt. Vår uppgift var att hitta en lösning för att ersätta de omatchande aluminiumfönstren från 70-talet med våra BEETA-fönster, som inte bara återspeglar de historiska fönstrens ursprungliga, klassiska design men även möter dagens krav på energieffektivitet och komfort.

Ändringar under 70-talet och återställandet av historiska fönster

Under 1970-talet genomgick fastigheten en signifikant förändring när de ursprungliga, detaljrika fönstren ersattes med moderna aluminiumfönster. Denna förändring syftade till att modernisera byggnaden men ledde till att mycket av dess historiska karaktär gick förlorad. Dessa aluminiumfönster stod i skarp kontrast till byggnadens ursprungliga arkitektoniska stil och harmoniserade inte med dess estetiska värden.

Valet av BEETA-fönster för att återskapa historiska fönster

I valet av fönster var det avgörande att finna en modell som kunde integrera sig väl med byggnadens historiska karaktär samtidigt som den bidrog till en modern funktionalitet. BEETA-fönster med sina smäckra profiler och liggande spröjs var det självklara valet för att återskapa de historiska fönstren. Dessa fönster erbjuder inte bara estetiskt värde utan även förbättrad ljudisolering – en viktig egenskap med tanke på byggnadens närhet till Bromma flygplats. Genom att välja dessa fönster har Skaala bidragit till både att bevara och förnya fastighetens estetiska värde.

Förbättringar som påverkar både utseende och funktion

Genom installationen av BEETA-fönster har vi inte bara lyckats återskapa den visuella charmen från byggnadens tidigare dagar, utan också avsevärt förbättrat den inomhusmiljö som Mornington Hotel erbjuder sina gäster. Tack vare den höga energieffektiviteten och den utmärkta ljudreduktionen kan hotellets gäster nu njuta av en lugnare och mer komfortabel vistelse.

Bra exempel om återskapandet av historiska fönster

Detta projekt är ett exempellöst bevis på hur välutformade renoveringsbeslut kan revitalisera historiska byggnader och därigenom förena gammalt och nytt. Skaalas fönster har inte bara återgett byggnaden dess historiska utseende utan också förbättrat dess funktionella kapacitet i modern tid.

Vi på Skaala är stolta över att ha spelat en central roll i bevarandet och återställandet av de historiska fönstrens utseende på Magneten 23. Vi ser fram emot att fortsätta vårt arbete med att bevara Sveriges kulturarv, samtidigt som vi levererar innovativa och hållbara fönsterlösningar för framtida generationer. Tack till Fastighets AB Gusto och alla involverade parter för ett framgångsrikt samarbete.

Läs mer om våra fönster

återskapande av burspråk med Skaala fönster