fbpx

Skaala service.

Det viktigaste för oss är kunden

Professionell och pålitlig service

Vi tar hand om allt, från början till slut. Kontakta oss och berätta hur vi kan hjälpa till!

Spara energi och pengar

Skaalas fönster är energieffektiva och med våra fönster kan du spara upp till en tredjedel av den totala uppvärmningskostnaden. Våra Alfa-fönster från Nordic-kollektionen är de mest energibesparande fönsterna på marknaden.

Vi planerar och mätar på gratis

Skaalas service innehåller planering och mätning, fär att garantera lyckad resultat.

Skaala financiering

Läs mer från våra finska sidor.

Skaala ger garanti på monteringsarbete

Noggrant installationsarbete är en viktig hörnsten i vår kundtjänst. Du känner igen en Skaala-montör på serviceandan och ett kompromisslöst arbete. Vi ger garanti på vårt monteringsarbeteVid renoveringsprojekt tar vi naturligtvis hand om återvinningen av de gamla produkterna.

Skaala servicetjänst

Om du har en produkt som kräver service, behöver reservdelar eller önskar underhållande service, ta kontakt med Skaalas kundservice. Vi fixar din produkt snabbt och enkelt.

Våra tjänster

Usein kysytyt kysymykset

Varför lossar fönster- och dörrbeslag?

Att skruvar för beslag lossnar är ett normalt fenomen vid hård användning. Detta kan dock förhindras genom att använda skruvlåsning som man kan köpa vid järnaffärer eller biltillbehörsaffärer.

Hur bestäms dörrens hänthet?

Dörrens häntet ses utifrån. Häntheten bestäms utgående från vilken hand man använder för att öppna dörren. Om handtaget är på höger sida av dörren så är dörren vänsterhänt. Är handtaget på vänster sida är dörren högerhänt.

Vad betyder dörrens mått och storleksmärkningar?

Dörrmåtten anves alltid med karmen inräknad. I offerten ges standardmåtten för dörren mycket exakt, men annars är det praxis att meddela måtten avrundade till närmaste tio centimeter.

Exempel:

Om dörrens mått är 890 x 2090, meddelas måtten som  9×21

OBS! Detta förfarande gäller ej för dörrar med specialmått. 

Vad betyder karmdjup?

Med fönsters och dörrars karmdjup avses det mått som mäts upp mellan ramens inre och yttre kanter. Valet av karmdjup påverkas bl.a. av väggens tjocklek. Det är alltid en bra idé att säkerställa korrekt karmdjup från någon av Skaalas experter.

Vad orsakar de mörka fläckarna på dörrens yta?

Dörren måste underhållas regelbundet och tvätt är en viktig del av det grundläggande underhållet av produkten. Smuts kan bli en grogrund för mögel. Utan regelbunden rengöring kan målytan skadas. Bekanta dig med underhållet av Skaalas produkter på sidorna 12-14 i bruksanvisningen för drift, installation och underhåll.

Varför låser inte dörren?

Kontrollera att låskolven befinner sig i rätt läge i förhållande till slutblecket. Om så inte är fallet, kontrollera dörrens inställningar på sidan 8 i Skaalas bruksanvisning för drift, installation och underhåll. Om du inte får åtgärdat felet, kontakta din närmaste låshandel.

Varför öppnar inte terassdörren ordentligt?

Kontrollera först att korrekt användning: vredet måste vara helt öppet (90°). Om felet kvarstår se Användning av ytter- och terassdörrar i Skaalas bruksanvisning för drift, installation och underhåll, på sida 9.

Varför öppnas inte ytterdörren ordentligt?

Detta beror förmodligen på felaktig inställning av dörrbladet. Se Justering av dörrblad i Skaalas bruksanvisning för drift, installation och underhåll, på sidorna 8 – 9

Hur kommer damm eller insekter i utrymmet mellan fönstren?

Grundtanken med fönster med två bågar är att det skall förekomma ventilation i utrymmet mellan inner- och ytterbågen. För att detta skall fungera så måste det finnas ventilationsspår i tätningarna, som tillåter luften att cirkulera. Dessutom finns det i underkarmens aluminiumprofil hål som har två funktioner:

  • Styra ut regnvatten som kommer på profilen
  • Möjliggöra ventilation av utrymmet mellan bågarna

Hålens storlek är exakt dimensionerade för att säkerställa att vattnet dräneras. Blockering av hål och ventilationsspår kan orsaka skador på produkten eller omgivande konstruktion.

Mängden damm och insekter som kan komma in i utrymmet beror på läget för lägenheten och vindens riktning. Under vissa omständigheter kan mycket fin snö komma in i mellanrummet. Dessa är dock inte produktdefekter utan en kombination av produktens egenskaper och miljön.

Hur man tar hand om självrensande glas?

Självrengörande glas är vanligt glas vars utsida har en specialbeläggning med två effekter. Solljus bryter ner den organiska smuts som finns på glasytan och regnvatten sköljer bort smutsen som har lossnat. Beläggningen är fast fixerad i glaset  – således förstörs det endast om vassa föremål, polerande rengöringsmedel eller stålull skadar själva glaset. Du kan tvätta ett självrengörande glas på samma sätt som våra övriga produkter, med ett milt alkaliskt rengöringsmedel. Den vanligaste orsaken till att självrengöringen inte fungerar är brist på solljus eller regnvatten.