fbpx

Monteringsarbete med Skaala-garanti

Noggrant installationsarbete är en viktig hörnsten i vår kundtjänst. Du känner igen en Skaala-montör på serviceandan och ett kompromisslöst arbete. Vi ger garanti på vårt monteringsarbete.

Installationen planeras alltid tillsammans med kunden och representanten, med hänsyn till objektets speciella behov. På informationsblanketten för installationen noteras all nödvändig information, allt från nyansen och tjockleken på listar och plåtar till hur produkterna skall monteras. Vid renoveringsprojekt tar vi naturligtvis hand om återvinningen av de gamla produkterna.

Asennus suunnitellaan aina yhdessä asiakkaan ja edustajan kanssa, kohteen erityistarpeet huomioiden. Asennustietolomakkeelle merkitään kaikki tarvittavat tiedot listojen ja peltien väristä ja vahvuudesta aina asennustapaan saakka. Saneerauskohteissa huolehdimme luonnollisesti vanhojen tuotteiden kierrätyksestä.

Ifall ni köpt installationen från oss så ringer vår monteringschef och kommer överrens om en lämplig monteringsdag 1-2 veckor före monteringstillfället.

Skaalas monteringstjänst är endast tillgängligt i Finland.

Usein kysytyt kysymykset

Hur bestäms dörrens hänthet?

Dörrens häntet ses utifrån. Häntheten bestäms utgående från vilken hand man använder för att öppna dörren. Om handtaget är på höger sida av dörren så är dörren vänsterhänt. Är handtaget på vänster sida är dörren högerhänt.

Vad betyder dörrens mått och storleksmärkningar?

Dörrmåtten anves alltid med karmen inräknad. I offerten ges standardmåtten för dörren mycket exakt, men annars är det praxis att meddela måtten avrundade till närmaste tio centimeter.

Exempel:

Om dörrens mått är 890 x 2090, meddelas måtten som  9×21

OBS! Detta förfarande gäller ej för dörrar med specialmått. 

Vad betyder karmdjup?

Med fönsters och dörrars karmdjup avses det mått som mäts upp mellan ramens inre och yttre kanter. Valet av karmdjup påverkas bl.a. av väggens tjocklek. Det är alltid en bra idé att säkerställa korrekt karmdjup från någon av Skaalas experter.

Varför låser inte dörren?

Kontrollera att låskolven befinner sig i rätt läge i förhållande till slutblecket. Om så inte är fallet, kontrollera dörrens inställningar på sidan 8 i Skaalas bruksanvisning för drift, installation och underhåll. Om du inte får åtgärdat felet, kontakta din närmaste låshandel.

Varför öppnar inte terassdörren ordentligt?

Kontrollera först att korrekt användning: vredet måste vara helt öppet (90°). Om felet kvarstår se Användning av ytter- och terassdörrar i Skaalas bruksanvisning för drift, installation och underhåll, på sida 9.

Varför öppnas inte ytterdörren ordentligt?

Detta beror förmodligen på felaktig inställning av dörrbladet. Se Justering av dörrblad i Skaalas bruksanvisning för drift, installation och underhåll, på sidorna 8 – 9